Emission och återköp av C-aktier

Uppsala, 15 juni, 2018 – Orexo AB (publ) meddelar att bolaget beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 325 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogrammet, LTIP 2018, som antogs av årsstämman den 12 april, 2018.

Danske Bank förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 kr per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Orexo för 0,40 kr per aktie.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2018. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i LTIP 2018. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, EVP och CFO Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 20.15 CET.