Bli en del av vårt spännande team

Orexo är ett kommersiellt läkemedelsföretag med produkter godkända över hela världen. Vi erbjuder en innovativ och dynamisk arbetsplats som sysselsätter runt 130 personer i Sverige och USA. Hos oss är du en del av ett engagerat team som gör skillnad för människor som lider av psykisk ohälsa och missbruksproblem.

 

Hållbara medarbetare

Orexos anställda är vår styrka. Orexo värdesätter allas bidrag högt och ser att det är gemensamma ansträngningar som är nyckeln till företagets framgång. Orexos arbetsplatser ska vara trygga och hälsosamma miljöer där varje medarbetare känner sig respekterad och ges samma möjligheter. Vi tror på en öppen kultur som väcker kreativitet och nya idéer. Därför är hållbara medarbetare ett naturligt fokusområde i vår hållbarhetsstrategi.

Balans i arbetslivet och belöning

Hållbara medarbetare har en sund balans mellan arbete och fritid. Orexo erbjuder förutsättningar som gör det möjligt för anställda att upprätthålla ett hållbart arbetsliv och samtidigt erhålla konkurrenskraftiga löner och förmåner.

Karriärmöjligheter

En styrka i storleken på vårt bolag är att våra anställda får möjlighet att vara med och påverka och sätta sin prägel på företaget. Du kommer att få mycket eget ansvar med möjligheter att förändra och fortsätta driva Orexo framåt. Du får också möjlighet att komma med egna förslag om din utveckling och många av våra medarbetare har haft flertalet roller och gjort en utvecklingsresa på Orexo.

Lär känna oss bättre

Lär känna Orexo
Företagsvideo - Det här är Orexo

Lär känna Orexo
Intervju med Orexos VD om ledarskap

Mål & strategi
Vår långsiktiga strategi