Vi bryr oss om dig

Med cirka 130 anställda i Sverige och USA är Orexo en arbetsplats med en internationell och dynamisk miljö. Vi är övertygade om att feedback, delaktighet och förtroende gynnar ett positivt arbetsklimat och bidrar till våra medarbetares och Orexos framgång.

På Orexo får du ett spännande arbete i ett företag som vill göra skillnad för patienter och samhällen över hela världen

Din utveckling

Vi vill att våra medarbetare når sin fulla potential och din utvecklingsplan kommer att vara en blandning av företagets mål och dina personliga ambitioner. Orexo uppmuntrar även sina anställda att ta eget initiativ till sin fortsatta utveckling och karriär.

Belöning

Orexo erbjuder alla sina medarbetare konkurrenskraftiga löner och förmåner.

Balans i arbetslivet

På Orexo är vi måna om att våra medarbetare har en sund balans mellan arbetsliv och privatliv, och vi förstår att det ibland kan vara svårt att få ihop vardagen vi vill därför erbjuda rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Karriärmöjligheter

En styrka i storleken på vårt bolag är att våra anställda får möjlighet att vara med och påverka och sätta sin prägel på företaget. Du kommer att få mycket eget ansvar för att kunna förändra och fortsätta driva Orexo framåt. Du får också möjlighet att komma med egna förslag om din utveckling och många av våra medarbetare har haft flera olika roller och gjort en utvecklingsresa på Orexo.

Kärnvärden

"Nyckeln till framgång kan hittas i våra kärnvärden – kundfokus, engagemang, flexibilitet och enkelhet. Värden som präglar vårt dagliga arbete".

Nikolaj Sorensen
VD och koncernchef, mars 2017
Våra anställda berättar

Våra anställda berättar

Mikaela Odlander, Director Digital Therapeutics, arbetar inom vår nya spännande satsning inom digitala behandlingar, ett område som kommer bli en integrerad del av den framtida hälsovården. Vi ställde fem snabba frågor till Mikaela om hennes roll på Orexo.