Våra partners är nyckeln till framgång

Orexo har lång erfarenhet av framgångsrika partnerskap. Genom våra samarbeten har vi möjliggjort utveckling och lansering av unika produkter vilket har förbättrat behandlingsalternativen för patienter över hela världen.

Vi söker kontinuerligt nya potentiella partners för att bygga vår verksamhet och möta våra mål. In-licensiering av produkter, teknologier och utvecklingsprojekt, som kompletterar vår kommersiella strategi, samt ut-licensiering av våra innovativa projekt är av högsta prioritet.

För frågor vänligen kontakta:

USA

Robert Coburn

Övriga länder

Petter Wereén, VP Procurement and Business Development

 

Orexos partners:

Kommersialisering av ZUBSOLV® inom EU

Accord Healthcares webbsida

 

Kommersialisering av Abstral® globalt men utanför USA och EU där patenten löpt ut

Kyowa Kirins webbsida

 

Kommersialisering av Edluar® globalt, ex USA

Viatris webbsida

 

Utveckling av OX-MPI

Gesynta Pharmas webbsida

 

Utveckling av MODIA®, vorvida® och deprexis® 

GAIAs webbsida