Orexos årsredovisning för 2010 offentliggjord

Orexos svenska årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.orexo.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Orexos hemsida under april månad.

För ytterligare information, kontakta:
Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 018-780 88 50
E-mail: beata.augenblick@orexo.com

 

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2011 kl. 22:30.