Orexo – firar 25 år av F&U

1995

Orexo grundas med visionen att utveckla förbättrade läkemedel som möter tidigare ouppfyllda patientbehov. Detta görs genom att optimera egenskaper hos väldokumenterade substanser och kombinera dem med Orexos innovativa drug delivery-teknologier.

2000

Företagets första egenutvecklade produkt, Diabact® UBT, för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori, godkänns på den första marknaden. Fler marknader kommer att följa och idag är Diabact UBT kommersialiserad över hela världen genom olika partners.

2003

Nya ägare bidrar med finansiering och ett antal utvecklingsprojekt startas.

2005

Orexo börsnoteras på Nasdaq Stockholm.

2008

Den egenutvecklade produkten Abstral®, för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter, godkänns på den första marknaden. Fler marknader kommer att följa och idag är produkten kommersialiserad över hela världen genom olika partners.

2009

Orexos egenutvecklade produkt för sömnlöshet godkänns och är idag kommersialiserad på ett flertal marknader genom Mylan.

2010

Bolaget emitterar nya aktier och Novo A/S blir största aktieägare i Orexo. I samband med Novo A/S investering uppdaterar styrelsen strategin och formulerar visionen att etablera en kommersiell verksamhet i USA baserad på Orexos egna produkter.

2013

Orexo etablerar ett kommersiellet dotterbolag i USA och lanserar ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende, i september 2013. Lanseringen sker bara tio veckor efter FDA-godkännandet.

2015

Orexo avyttrar sitt dotterbolag Kibion, inklusive produkten Diabact UBT.

2016

Efter tre år i USA har Orexo försäljning av ZUBSOLV® överstigande SEK 480 miljoner och totalt mer än SEK 1 miljard brutto, och uppnår det första helåret med vinst i bolagets historia.

2018

Bolaget vinner en flerårig patentstrid med generikabolaget Teva/Actavis och säkrar patentskydd för ZUBSOLV® i USA fram till 2032. Kort därefter tar bolaget över säljkåren i egen regi.

2019

Orexo ingår ett partnerskap med GAIA AG, en världsledare inom digitala behandlingar, med syfte att utveckla en digital terapi för behandling av opioidberoende globalt. Partnerskapet utvidgas när Orexo förvärvar de amerikanska rättigheterna till vorvida®, en vetenskapligt beprövad digital terapi för beroende och missbruk av alkohol.

2020

Portföljen för digitala terapier fortsätter växa med en terapi för behandling av depression, deprexis®, vilken också är utvecklad av Orexos partner GAIA och som visat sin behandlingseffektivitet i ett flertal kliniska studier. Orexo äger de amerikanska rättigheterna till deprexis®.

ZUBSOLVS totala bruttoförsäljning sedan start passerade USD 1 miljard.