Orexo publicerar årsredovisning för 2021

Uppsala - 31 mars, 2022 – Orexos årsredovisning för 2021 har publicerats. Årsredovisningen kan laddas ner på bolagets hemsida, www.orexo.se och finns tillgänglig som en PDF i detta pressmeddelande. Årsredovisningen finns även här i European Single Electronic Format (ESEF). 

”Under 2021 tog vi flera viktiga steg i vårt arbete med att bygga ett bredare och starkare Orexo. Vårt akutläkemedel mot överdoser, OX124, utvecklades enligt plan och vid ett godkännande planeras en lansering i USA under senare delen av 2023. Trots avsaknaden av funktionella ersättningsvägar för digitala terapier tecknade vi strategiskt viktiga samarbetsavtal med vårdgivare och distributörer. Vid utgången av året står vi på en mycket starkare operationell grund, väl rustade att möta det ökade behovet av vård för människor som lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdomar”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef.

Årsredovisningen innehåller också bolagets hållbarhetsrapport, vilken sammanfattar viktiga steg som tagits för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, 2022, kl 8.00 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com


Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk och mental hälsa. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 m och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.