Orexo publicerar årsredovisningen för 2016

Uppsala - 16 mars, 2017 – Orexos årsredovisning för räkenskapsåret 2016 har publicerats och kan laddas ner på bolagets webbsida, www.orexo.se. Förutom en sammanfattning av verksamheten och de viktigaste händelserna 2016 ges in djupare inblick i Orexos strategiska agenda, inklusive bolagets utvecklingspipeline.

För mer information vänligen kontakta:

Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
email:
ir@orexo.com 

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars, 2017, kl 8.45 CET.