Kommuniké från Orexo AB:s extra bolagsstämma den 19 maj 2020

Idag den 19 maj 2020 hölls extra bolagsstämma i Orexo AB (publ). Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2020

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda i Orexo-koncernen.

Långsiktigt incitamentsprogram LTIP Stay-on 2020

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till vissa anställda i Global Management Team och i US Leadership Team i Orexo-koncernen.

Fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För mer information vänligen kontakta ir@orexo.com