Orexo utser valberedning och offentliggör finansiell kalender 2018/2019

Uppsala, 8 oktober 2018 - Inför årsstämman 2019 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 45 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast känd aktieägarinformation.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Michael Shalmi, Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka email till ir@orexo.com (rubricera email med ”Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 8 februari 2019.

Orexos årsstämma 2019 kommer hållas torsdagen den 11 april 2019 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2019 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera email eller respektive brev med ”Årsstämma 2019”) senast den 1 mars 2019.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport kv 3 2018 25 oktober 2018, kl 8.00 CET
Bokslutskommuniké 2018 30 januari 2019, kl 8.00 CET
Årsredovisningen offentliggörs Mars vecka 12, 2019
Årsstämma 2019 11 april 2019, kl 16.00 CET
Delårsrapport kv 1 2019 2 maj 2019, kl 8.00 CET
Delårsrapport kv 2 2019 11 juli 2019, kl 8.00 CET

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, EVP och CFO                 Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.

Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl 17.45 CET