Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, den 31 januari 2017 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 34 874 585 aktier - varav 34 539 585 är stamaktier och 335 000 C-aktier - och 34 573 085 röster i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR   & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo, se vänligen www.orexo.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn.

För ytterligare information om Zubsolv i USA, vänligen se www.zubsolv.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari, 2017, kl 17:45 CET.