Orexo avyttrar dotterbolaget Kibion

Uppsala – den 30 april, 2015 - Orexo AB meddelar att dotterbolaget Kibion AB avyttras. Kibion marknadsför produkterna Heliprobe® System, Diabact® UBT och IRIS™ för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori med hjälp av utandningstest.

Det främsta syftet med avyttringen är att ytterligare stärka nuvarande fokus på den fortsatta utvecklingen av läkemedelsverksamheten och att maximera de kommersiella möjligheterna för Zubsolv®.

Affären bedöms inte vara av väsentlig betydelse för Orexo och dess finansiella ställning. Kassaflödet under andra kvartalet 2015 kommer att påverkas positivt, medan EBIT initialt påverkas något negativt eftersom inte hela ersättningen kan redovisas som intäkt under andra kvartalet.

Förvärvet görs av en grupp svenska investerare med mycket gedigen bakgrund inom diagnostik och mag-tarmsjukdomar.

"De senaste två till tre åren har Kibion fokuserat på kostnadskontroll och effektivisering med syfte att göra bolaget lönsamt. Detta har nu uppnåtts och Kibion är redo att investera för att öka tillväxttakten och skapa ytterligare värden. Med tanke på att Orexo fokuserar på Zubsolv är detta en bra tidpunkt för ett ägarskifte i Kibion för att säkerställa att båda verksamheterna bibehåller fokus på sina viktigaste värdeskapande faktorer", säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef i Orexo.

För mer information, vänligen kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, tel: 0703-50 78 88

Henrik Juuel, finanschef, tel: 0722-20 94 77

E-mail: ir@orexo.com

Om Kibion

Kibion är ett diagnostikföretag och en världsledande leverantör av utandningstester och analytiska instrument för att diagnostisera magsårsbakterien Helicobacter pylori. Produkterna Heliprobe® System, Diabact® UBT och IRIS™ säljs i fler än 60 länder där Mellanöstern och EU utgör de största marknaderna. Kibions huvudkontor finns i Uppsala och dotterbolaget, Kibion GmbH, finns i Bremen, Tyskland. www.kibion.com

Om köparen

Köparen är en grupp svenska investerare och affärsutvecklare med gedigen bakgrund som ägare och chefer i affärsverksamhet inom diagnostik och behandling av mag-tarmsjukdomar. Styrelsen i Kibion AB kommer att bestå av Håkan Björklund (Astra, Nycomed, Coloplast, Lundbeck, Atos Medical), Torbjörn Koivisto (Moberg Pharma), Magnus Lundberg (Pharmacia, Chiron, Phadia, Onyx Pharmaceutical, ConvaTec, Atos Medical) och Anders Lundmark som ordförande (Phadia, Antrad Medical, Bioservo Technologies). Petter Bäckgren kvarstår som VD och koncernchef i KIBION-gruppen.

Om Orexo

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala. www.orexo.se