Abstral® lanseras i Kanada

Uppsala, den 14 juni 2011 – Orexos partner inleder marknadsföring och försäljning av smärtläkemedlet Abstral i Kanada.

ProStrakan som marknadsför Abstral i Europa och USA, utlicensierade 2008 sina rättigheter på den kanadensiska marknaden till Paladin Labs Inc., som nu lanserar läkemedlet mot genombrottssmärta hos cancerpatienter i Kanada.

Paladin Labs är ett specialistläkemedelsbolag inriktat på försäljning av innovativa läkemedel i Kanada. Företaget marknadsför även smärtläkemedlen Tridural®, Metadol®och Pennsaid®.

Abstral godkändes i februari 2011 av den kanadensiska läkemedelsmyndigheten. Kanada är en av världens tio största läkemedelsmarknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, Orexo AB
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Om Abstral
Abstral är ett läkemedel som snabbt och effektivt behandlar genombrottssmärta hos opioidtoleranta cancerpatienter. Läkemedlet bygger på Orexos sublinguala (under tungan) tabletteknologi och den smärtstillande substansen fentanyl. Den totala marknaden för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter uppgår till 1,5 miljarder USD.

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2011 kl. 14:00.