Emission och återköp av C-aktier

Uppsala, 22 september, 2016 – Orexo AB (publ) meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 200 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2016, som antogs av årsstämman den 15 april, 2016.

Danske Bank förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 kr per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Orexo för 0,40 kr per aktie.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2016. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i LTIP 2016. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, vVD och CFO
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi.

Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo, se vänligen www.orexo.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn. För ytterligare information om Zubsolv i USA, vänligen se www.zubsolv.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september, 2016, kl 18:00 CET.