Orexo blir världsledande inom diagnostiska utandningstest genom förvärv

Uppsala, 14 juli 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har, genom sitt dotterbolag Kibion AB, förvärvat det tyska bolaget Wagner Analysen Technik GmbH (WAT). WAT är en ledande tillverkare av IRIS-instrument och substrat för diagnostiska utandningstester. Genom förvärvet blir Kibion en komplett leverantör av tester och instrument, med en ledande position inom Helicobacter pylori-tester.

Kibion har idag två produkter som diagnostiserar magsårsbakterien Helicobacter pylori, Diabact® UBT och Heliprobe® System. Produkterna säljs på över 50 marknader världen över och hade 2010 en sammanlagd försäljning på 40 miljoner SEK. EU-marknaden för denna typ av tester uppgår till cirka 160 miljoner SEK, av vilken Kibion idag har 5 procent.

WAT tillverkar och marknadsför högkvalitativa IRIS-instrument, som mäter stabila13C-isotoper med icke radioaktiv infraröd teknik. Det tyska bolaget är marknadsledande i världen med över 600 instrument som uppskattas för sin precision, tillförlitlighet och användarvänlighet. Bolagets produkter finns idag på 60 marknader över hela världen med 400 instrument som används av diagnostiska institutioner i Europa.

WATs befintliga kundbas ger Kibion stora möjligheter att öka sin försäljning av befintliga produkter, däribland Diabact®UBT. Förvärvet ger även Kibion en bredare plattform för utveckling och kommersialisering av nya utandningstester. IRIS-instrumenten kan användas för diagnostiska utandningstester inom mage-tarm- och leversjukdomar samt andra invärtesmedicinska områden. Fler än 20 tester kan för närvarande utföras med hjälp av IRIS-system, däribland Diabact®UBT.

Köpeskillingen uppgår till 1,4 miljoner EUR och finansieras helt genom banklån. Om väl definierade försäljningsmål uppnås, kommer en tilläggsköpeskilling att utgå. Förvärvet beräknas redan inom 12 månader bidra positivt till Orexos resultat.

"Förvärvet stärker Kibions verksamhet och skapar betydande möjligheter för framtida tillväxt. Bolaget får på sikt fler strategiska möjligheter samt förutsättningar för en mer självständig drift. Kibions ​​styrelse kommer att förstärkas med oberoende ledamöter, inledningsvis med Henrik Juuel som tillför betydande kompetens inom ledarskap, finans och affärer”, säger Anders Lundström, verkställande direktör för Orexo AB.

Kibions spännande utveckling skapar även möjligheter för Orexo att fortsätta fokusera på sin strategi att utveckla egna läkemedel baserade på sina väl beprövade reformuleringsteknologier, där nya produkter, efter godkännande, ska marknadsföras av Orexo i USA eller EU.

Henrik Juuel har en magisterexamen i ekonomi och företagsekonomi och nästan 20 års erfarenhet inom life science. Hans arbetslivserfarenhet spänner över många linjefunktioner och under de senaste fem åren har han varit CFO för större företag, däribland GN ReSound A/S och NNE Pharmaplan A/S. Han har stor erfarenhet av förändringsarbete och förvärvsintegration, som är avgörande för nästa fas i Kibions ​​utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, VD Orexo AB
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Petter Bäckgren, VD Kibion AB
Tel: 070-555 69 97
E-post: petter.backgren@kibion.com

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se och om Kibion på www.kibion.com.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2011 kl. 08:00.