Orexo tar plats bland Mid Cap-bolagen

Uppsala, 19 december 2013 – Orexo AB, “Orexo”, (OTCQX: ORXOY; NASDAQ OMX Stockholm: ORX) har fått besked från NASDAQ OMX att Orexo från och med den 2 januari 2014 flyttas upp till segmentet Mid Cap.

Förflyttningen baseras på börsens halvårsvisa genomgång av de noterade bolagens börsvärde. Vid andra halvårets genomgång beräknas börsvärdet på en viktad genomsnittskurs under november månad. I segmentet Mid Cap ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 MEUR. Den 29 november 2013 hade Orexo ett börsvärde på 5 590 MSEK, vilket motsvaras av ca 590 MEUR.

För ytterligare information, se NASDAQ OMX hemsida: www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases#nordicMarket

 
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, e-post: ir@orexo.com

  
Om Orexo

Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen, under symbolen ORX, och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen OTCQX, under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

   
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2013, kl 08.45.