Termer och villkor säkerställd social företagsobligation 2024/2028

Villkorat meddelande om förtida inlösen av företagsobligation 2021/2025

Återköpsdokument - Sociala obligationer

ESG frågeformulär

Socialt finansieringsramverk

Second Party Opinion

Socialt finansieringsramverk