OX-MPI projektet återlämnas till Orexo

Uppsala – den 6 augusti, 2014 – Orexo AB (publ) meddelar idag att Boehringer Ingelheim har beslutat att återlämna projektet OX-MPI till Orexo. Projektet syftar till att utveckla produkter baserade på en specifik hämning av prostaglandin E2 (PGE2), i olika sjukdomstillstånd. Sedan 2005 har Boehringer Ingelheim varit ansvarig för all forskning och utveckling av OX-MPI.

Orexo utvärderar nu resultaten från Boehringer Ingelheims forskning och kommer därefter att besluta om projektet har potential att fortsätta med en annan extern partner. Att Boehringer Ingelheim återlämnar OX-MPI får ingen omedelbar effekt på Orexos finansiella ställning. Sedan förvärvet av Biolipox har OX-MPI ett immateriellt värde på 62 MSEK, vilket kommer att reduceras om Orexo beslutar att lägga ned projektet.


 
För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

Tel: 0703-50 78 88, E-post: ir@orexo.com


Om Orexo AB

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2014, kl 08.30.