Inbjudan till presentation av Orexos kvartalsrapport för kv 1, den 28 april kl 14

Uppsala, 19 april, 2022 – Som tidigare kommunicerats publiceras rapporten för första kvartalet torsdagen den 28 april kl 8. Samma dag, kl 14, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar den senaste utvecklingen.

Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan även skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11, vilka beroende av tid kommer lyftas på mötet alternativt besvaras via email. 

För att delta vänligen se nedan.

https://tv.streamfabriken.com/orexo-q1-2022

Telefon nr: SE: 08 519 993 83, UK: +44 333 300 9260, US: +1 646 722 4956

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter, Presentationer. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Orexo AB (publ) 
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com 


Om Orexo  
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk samt psykisk ohälsa. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 m och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube