Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, den 30 juni 2017 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av emission och återköp av C-aktier vilket publicerades den 16 juni 2017.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 35 104 585 aktier - varav 34 539 585 är stamaktier och 565 000 C-aktier - och 34 596 085 röster i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ.)

Henrik Juuel, EVP och CFO Lena Wange, IR   & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com Email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 18.00 CET.