Emission och återköp av C-aktier

Uppsala, den 12 juni 2019 - Orexo AB (publ) meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 63.000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2019, som antogs av årsstämman den 11 april 2019. Emissionens storlek har beräknats med hänsyn tagen till Orexos totala behov av aktieleverans inom bolagets aktieprogram som är säkrade med C-aktier.

Danske Bank förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om cirka 0,40 kr per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Orexo för samma pris per aktie.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2019. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i LTIP 2019. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)

Lena Wange, IR & Communications Manager     
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2019, kl. 17.30 CET.