Orexos exponering mot UK och det brittiska pundet är ytterst begränsad

Uppsala – 21 juni, 2016

Med anledning av den senaste veckans uppmärksamhet i media vad gäller företags exponering mot brexit och det brittiska pundet (GBP) tydliggör Orexo AB (publ) idag att exponeringen mot Storbritannien (UK) och därmed fluktuationer i GBP är ytterst begränsade. Orexo har inga direkta intäkter i GBP utan enbart en begränsad, indirekt, exponering mot GBP genom Abstrals® partner, Kyowa Kirins (tidigare Prostrakan), försäljning av Abstral® i Storbritannien. Royalty från försäljning av Abstral i Storbritannien uppgår till mindre än 1 procent av Orexos årliga nettoomsättning och faktureras av Orexo i euro.

Tidigare har Orexo erhållit engångsintäkter för Abstral via delmålsbetalningar utställda i GBP. Därmed har Orexo historiskt haft en större exponering mot GBP.

Kontaktinformation:
Henrik Juuel, vVD och Chief Financial Officer
Tel: +46 (0)18-780 88 00, E-mail: ir@orexo.com

Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: +46 (0)18-780 88 00, E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen se www.orexo.se. För att läsa mer om Zubsolv och opiatberoende, besök gärna www.zubsolv.com och www.outthemonster.com.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juni 2016, klockan 18:30 CET.