Inbjudan - Presentation av Orexos resultat för tredje kvartalet 2014

Uppsala, den 15 oktober 2014 - Den 22 oktober klockan 08:00 publicerar Orexo AB (publ) sin rapport för det tredje kvartalet 2014.

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten för tredje kvartalet klockan 13:30 svensk tid samma dag. Presentationen kommer att hållas av Orexos VD Nikolaj Sørensen och finanschef Henrik Juuel. Denna gång kommer den övergripande och finansiella presentationen att följas av en uppdatering kring resultaten från ISTART-studien som kommer att presenteras av Orexos medicinska chef Michael Sumner. Presentationen kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon, eller i efterhand på www.orexo.se, där de bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga.

För att delta i telefonkonferensen, ring på något av följande nummer:
SE: 08-519 993 59

UK: +44 203 194 0553
US: +1 855 269 2607

För att se presentationen, vänligen besök financialhearings.nu/141022/orexo.

För ytterligare information, kontakta:
Beata Augenblick

Tel: 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2014, kl 17.15.