Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, den 30 september 2016 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 34 666 107 aktier - varav 34 531 107 är stamaktier och 135 000 C-aktier - och 34 544 607 röster i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, vVD och CFO Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo, se vänligen www.orexo.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn. För ytterligare information om Zubsolv i USA, vänligen se www.zubsolv.com.     

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september, 2016, kl 18:00 CET.