Nyckeltal kv 3 2020

SEK m, om inget annat anges

2020
jul-sep

2019
jul-sep

2020
jan-sep

2019
jan-sep

2019
jan-dec

2019-2020

jul-sep Δ

Nettoomsättning totalt

150,3

231,2

504,4

606,7

844,8

-35%

Kostnader för sålda varor

-14,5

-25,9

-54,3

-82,5

-105,6

-44%

Operativa kostnader

-165,4

-99,4

-459,0

-364,5

-508,0

66%

EBIT

-29,6

105,9

-8,9

159,7

231,2

-128%

Rörelsemarginal %

-19,7

45,8

-1,8

26,3

27,4

-65,5 ppt

EBITDA

-12,2

114,1

17,9

186,3

272,1

-111%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-2,45

3,22

-1,00

5,21

6,33

-137%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-2,45

3,16

-1,00

5,10

6,20

-138%

Kassaflöde från löpande verksamhet

-12,9

135,7

28,0

230,7

287,0

-110%

Likvida medel

593,3

812,9

593,3

812,9

816,8

-27%

Nettoomsättning och EBIT per segment kv 3 2020

SEK m

Revenues

EBIT

 

2020
jul-sep

2019
jul-sep

2020
jan-sep

2019
jan-sep

2019
jan-dec

2020
jul-sep

2019
jul-sep

2020
jan-sep

2019
jan-sep

2019
jan-dec

ZUBSOLV® US

143,8

182,7

480,2

528,7

719,2

-

-

-

-

-

US Pharma – total

143,8

182,7

480,2

528,7

719,2

72,4

90,9

237,2

242,6

347,1

Digitala behandlingar

-

-

-

-

-

-62,5

-

-110,1

-

-0,9

Digitala behandlingar– total

-

-

-

-

-

-62,5

-

-110,1

-

-0,9

Abstral® royalties

2,5

42,4

14,6

66,3

112,6

-

-

-

-

-

Edluar® royalties

4,0

6,1

9,5

10,2

11,6

-

-

-

-

-

ZUBSOLV® - ex US

-

-

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

OX-MPI

-

0,1

-

1,4

1,4

-

-

-

-

-

HQ & Pipeline – total

6,5

48,6

24,2

78,0

125,6

-39,5

15,0

-136,0

-82,9

-115,0

Total

150,3

231,2

504,4

606,7

844,8

-29,6

105,9

-8,9

159,7

231,2


Kassaflöde kv 3 2020

 

SEK m

2020

jul-sep

2019

jul-sep

2020

jan-sep

2019

jan-sep

2019

jan-dec

Kasseflöde från den löpande verksamheten

-12,9

135,7

28,0

230,7

287,0

Investeringsaktiviteter

-50,2

-14,5

-160,1

-15,3

-22,4

Finansieringsaktiviteter

-4,2

-36,9

-106,9

-49,4

-53,7

Kassaflöde (exkl valutakursdifferenser)

-67,4

84,3

-239,1

166,0

210,8

Likvida medel

593,3

812,9

593,3

812,9

816,8