Nyckeltal kv 2 2021

SEK m, om inget annat anges

2021

apr-jun

2020

apr-jun

2021

jan-jun

2020

jan-jun

2020

jan-dec

Nettoomsättning totalt

142,8

179,1

275,1

354,2

663,6

Kostnader för sålda varor

-18,1

-19,9

-37,4

-39,9

-65,6

Operativa kostnader

-178,7

-172,5

-328,7

-293,6

-617,9

EBIT

-54,0

-13,3

-90,9

20,7

-19,9

Rörelsemarginal %

-37,8

-7,4

-33,1

5,8

-3,0

EBITDA

-41,1

-9,0

-65,2

30,1

19,0

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-2,15

-0,94

-3,07

1,44

-2,45

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-2,15

-0,94

-3,07

1,44

-2,45

Kassaflöde från löpande verksamhet

-20,9

-7,2

-68,7

40,9

16,8

Likvida medel

679,7

677,2

679,7

677,2

505,3

Nettoomsättning och EBIT per segment kv 2 2021

SEK m

Nettoomsättning

EBIT

 

2021 apr-jun

2020 apr-jun

2021 jan-jun

2020 jan-jun

2020 jan-dec

2021 apr-jun

2020 apr-jun

2021 jan-jun

2020 jan-jun

2020 jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter

126,0

175,2

252,8

336,4

623,3

-

-

-

-

-

US Pharma – total

126,0

172,5

252,8

336,4

623,3

61,6

88,8

127,7

164,5

331,2

Digital behandlingar (DTx) försäljning produkter

0,3

-

0,4

-

0,0

-

-

-

-

-

Digital Therapeutics (DTx) – total

0,3

-

0,4

-

0,0

-51,6

-35,5

-110,5

-47,6

-175,4

Abstral® royalty

14,3

3,5

17,0

12,2

29,7

-

-

-

-

-

Edluar® royalty

2,3

3,1

4,9

5,5

10,4

-

-

-

-

-

ZUBSOLV® - ex US

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

-

HQ & Pipeline - total

16,5

6,6

21,9

17,8

40,2

-63,9

-66,6

-108,2

-96,2

-175,8

Total

142,8

179,1

275,1

354,2

663,6

-54,0

-13,3

-90,9

20,7

-19,9


Kassaflöde kv 2 2021

 

SEK m

2021

apr-jun

2020

apr-jun

2021

jan-jun

2020

jan-jun

2020

jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-20,9

-7,2

-68,7

40,9

16,8

Investeringsaktiviteter 

-13,1

-106,0

-29,3

-109,9

-189,2

Finansieringsaktiviteter

-3,5

-33,9

258,2

-102,7

-111,3

Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser)

-37,5

-147,1

160,1

-171,7

-283,7

Likvida medel

679,7

677,2

679,7

677,2

505,3