Nyckeltal kv3 2019

SEK m, om inget annat anges

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

12 mån
okt 2018-
sep 2019

12 mån
okt 2017-
sep 2018

Nettoomsättning totalt

231,2

216,6

606,7

556,0

833,9

747,0

varav Zubsolv® US nettoomsättning

182,7

165,4

528,8

454,9

695,4

581,4

Kostnader för sålda varor

-25,9

-42,4

-82,5

-128,4

-125,9

-178,7

Operativa kostnader

-99,4

-139,6

-364,5

-369,4

-510,7

-480,0

EBIT

105,9

34,6

159,7

58,2

197,4

88,2

Rörelsemarginal %

45,8

16,0

26,3

10,5

23,7

11,8

US EBIT

93,4

55,6

252,7

136,4

314,5

156,2

US Rörelsemarginal %

51,1

33,6

47,8

30,0

45,2

26,9

EBITDA

114,1

39,8

186,3

73,7

229,3

109,0

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

3,22

1,80

5,21

2,50

6,66

3,27

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

3,16

1,77

5,10

2,46

6,54

3,26

Kassaflöde från löpande verksamhet

135,7

24,5

230,7

170,4

302,5

147,4

Likvida medel

812,9

516,6

812,9

516,6

812,9

516,6

Fördelning av nettoomsättning kv3 2019

SEK m

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

12 mån
okt 2018-
sep 2019

12 mån
okt 2017-
sep 2018

Zubsolv® US

182,7

165,4

528,7

454,9

695,4

581,4

Zubsolv – regioner ex US

0,0

0,2

0,1

31,0

5,3

36,6

Zubsolv – total       

182,7

165,6

528,8

485,9

700,7

618,0

Abstral® royalty

42,4

48,7

66,3

66,4

118,7

121,8

Edluar® royalty

6,1

2,3

10,2

3,7

13,1

7,3

OX-MPI

0,1

-

1,4

-

1,4

-

Totalt

231,2

216,6

606,7

556,0

833,9

747,1

Kassaflöde kv3 2019

 

SEK m

2019
jul-sep

2018
jul-sep

Jan - Sep
2019

Jan - Sep
2018

12 mth 
okt 2018 - sep 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

135,7

24,5

230,7

170,4

302,5

Investeringsaktiviteter

-14,5

-0,5

-15,3

-2,2

-19,2

Finansiella aktiviteter

-36,9

-0,1

-49,4

0,0

-49,4

Kassaflöde (exkl differenser i valutakurs)

84,3

23,9

166,0

168,2

233,8

Likvida medel

812,9

516,6

812,9

516,6

812,9