Nyckeltal kv 1 2021

SEK m, om inget annat anges

2021

jan-mar

2020

jan-mar

2020

jan-dec

2020-2021

jan-mar Δ

Nettoomsättning totalt

132,3

175,0

663,6

-24%

Kostnader för sålda varor

-19,2

-20,0

-65,6

-4%

Operativa kostnader

-149,9

-121,1

-617,9

24%

EBIT

-36,8

34,0

-19,9

-208%

Rörelsemarginal %

-27,8

19,4

-3,0

-47,2 ppt

EBITDA

23,9

39,1

19,0

-161%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,92

2,38

-2,45

-139%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,92

2,34

-2,45

-139%

Kassaflöde från löpande verksamhet

-47,8

48,1

16,8

-199%

Likvida medel

725,5

861,4

505,3

-16%

Nettoomsättning och EBIT per segment kv 1 2021

SEK m

Nettoomsättning

EBIT

 

2021 jan-mar

2020 jan-mar

2020 jan-dec

2021 jan-mar

2020 jan-mar

2020 jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter

126,8

163,9

623,3

-

-

-

US Pharma – total

126,8

163,9

623,3

66,1

75,9

331,2

Digital behandlingar (DTx) försäljning produkter

0,2

-

0,0

-

-

-

Digital Therapeutics (DTx) – total

0,2

-

0,0

-58,7

-12,1

-175,4

Abstral® royalty

2,7

8,6

29,7

-

-

-

Edluar® royalty

2,6

2,4

10,4

-

-

-

ZUBSOLV® - ex US

-

0.1

0.1

-

-

-

OX-MPI

-

-

-

-

-

-

HQ & Pipeline –total

5,3

11,1

40,2

-44,2

-29,9

-175,8

Total

132,3

175,0

663,6

-36,8

34,0

-19,9


Kassaflöde kv 1 2021

 

SEK m

2021

jan-mar

2020

jan-Mar

2020

jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-47,8

48,1

16,8

Investeringsaktiviteter 

-16,2

-3,9

-189,2

Finansieringsaktiviteter

-261,7

-68,8

-111,3

Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser)

197,7

-24,6

-283,7

Likvida medel

725,5

861,4

505,3