Nyckeltal kv 4 2020

SEK m, om inget annat anges

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

2019-2020

okt-dec Δ

Nettoomsättning totalt

159,2

238,1

663,6

844,8

-33%

Kostnader för sålda varor

-11,3

-23,0

-65,6

-105,6

-51%

Operativa kostnader

-158,9

-143,5

-617,9

-508,0

11%

EBIT

-11,0

71,5

-19,9

231,2

-115%

Rörelsemarginal %

-6,9

30,0

-3,0

27,4

-36,9 ppt

EBITDA

1,0

85,8

19,0

272,1

-99%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-1,45

1,12

-2,45

6,33

-230%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-1,45

1,10

-2,45

6,20

-232%

Kassaflöde från löpande verksamhet

-11,2

60,2

16,8

287,0

-119%

Likvida medel

505,3

816,8

505,3

816,8

-38%


Nettoomsättning och EBIT per segment kv 4 2020

SEK m

Nettoomsättning

EBIT

 

2020
jul-sep

2019
jul-sep

2020
jan-sep

2019
jan-dec

2020
jul-sep

2019
jul-sep

2020
jan-sep

2019
jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter

143,1

190,5

623,3

719,2

-

-

-

-

US Pharma – total

143,1

190,5

623,3

719,2

94,4

95,5

331,2

347,1

Digitala behandlingar (DTx) försäljning produkter

0,0

-

0,0

-

-

-

-

-

Digitala behandlingar (DTx) – total

0,0

-

0,0

-

-65,3

-0,9

-175,4

-0,9

Abstral® royalty

15,1

46,2

29,7

112,6

-

-

-

-

Edluar® royalty

0,9

1,3

10,4

11,6

-

-

-

-

ZUBSOLV® - ex US

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

OX-MPI

-

0,0

-

1,4

-

-

-

-

HQ & Pipeline – total

16,0

47,5

40,2

125,6

-40,1

-23,2

-175,8

-115,0

Total

159,2

238,1

663,6

844,8

-11,0

71,5

-19,9

231,2


Kassaflöde kv 4 2020

 

SEK m

2020

okt-dec

2019

okt-dec

2020

jan-dec

2019

jan-dec

Kasseflöde från den löpande verksamheten

-11,2

60,2

16,8

287,0

Investeringsaktiviteter

-29,0

-11,0

-189,2

-22,4

Finansieringsaktiviteter

-4,3

-4,3

-111,3

-53,7

Kassaflöde (exkl valutakursdifferenser)

-44,6

44,8

-283,7

210,8

Likvida medel

505,3

816,8

505,3

816,8