Nyckeltal kv 3 2021

SEK m, om inget annat anges

2021

jul-sep

2020

jul-sep

2021

jan-sep

2020

jan-sep

2020

jan-dec

Nettoomsättning totalt

145,9

150,3

421,0

504,4

663,6

Kostnader för sålda varor

-21,3

-14,5

-58,6

-54,3

-65,6

Operativa kostnader

-183,7

-165,4

-512,4

-459,0

-617,9

EBIT

-59,0

-29,6

-150,0

-8,9

-19,9

Rörelsemarginal %

-40,5

-19,7

-35,6

-1,8

-3,0

EBITDA

-47,4

-20,9

-112,6

17,9

19,0

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-1,51

-2,45

-4,59

-1,00

-2,45

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-1,51

-2,45

-4,59

-1,00

-2,45

Kassaflöde från löpande verksamhet

-79,7

-12,9

-148,4

28,0

16,8

Likvida medel

588,1

593,3

588,1

593,3

505,3

Nettoomsättning och EBIT per segment kv 3 2021

SEK m

Nettoomsättning

EBIT

 

2020     jul-sep

2020     jul-sep

2021  jan-sep

2020    jan-sep

2020 jan-dec

2021  apr-jun

2020 apr-jun

2021 jan-jun

2020 jan-jun

2020 jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter

136,4

143,8

389,2

480,2

623,3

-

-

-

-

-

US Pharma – total

136,4

143,8

389,2

480,2

623,3

78,5

72,4

206,1

237,2

331,2

Digital behandlingar (DTx) försäljning produkter

0,4

-

0,8

-

0,0

-

-

-

-

-

Digital Therapeutics (DTx) – total

0,4

-

0,8

-

0,0

-76,4

-62,5

-186,7

-110,1

-175,4

Abstral® royalty

6,8

2,5

23,8

14,6

29,7

-

-

-

-

-

Edluar® royalty

2,4

4,0

7,2

9,5

10,4

-

-

-

-

-

ZUBSOLV® - ex US

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

-

HQ & Pipeline - total

9,2

6,5

31,0

24,2

40,2

-61,2

-39,5

-169,3

-136,0

-175,8

Total

145,9

150,3

421,0

504,4

663,6

-59,1

-29,6

-150,0

-8,9

-19,9


Kassaflöde kv 3 2021

 

SEK m

2021

jul-sep

2020

jul-sep

2021

jan-sep

2020

jan-sep

2020

jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-79,7

-12,9

-148,4

28,0

16,8

Investeringsaktiviteter 

-20,7

-50,2

-50,0

-160,1

-189,2

Finansieringsaktiviteter

-2,0

-4,2

256,1

-106,9

-111,3

Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser)

-102,4

-67,4

57,7

-239,1

-283,7

Likvida medel

588,1

593,3

588,1

593,3

505,3