Nyckeltal kv 1 2022

SEK m, om inget annat anges

2022

jan-mar

2021

jan-mar

% förändring

2021

jan-dec

Nettoomsättning totalt

159,4

132,3

20,5%

565,0

Kostnader för sålda varor

-27,5

-19,2

43,8%

-78,9

Operativa kostnader

-145,1

-149,9

-3,2%

-700,2

EBIT

-13,2

-36,8

64,2%

-214,1

Rörelsemarginal %

-8,3%

-27,8%

19,6%

-37,9%

EBITDA

2,8

-23,9

111,7%

-161,0

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,69

-0,92

25,0%

-6,51

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,69

-0,92

25,0%

-6,51

Kassaflöde från löpande verksamhet

-61,6

-47,8

-28,9%

-229,0

Likvida medel

437,8

752,5

-39,7%

504,1

Nettoomsättning och EBIT per segment kv 1 2022

SEK m

Nettoomsättning

EBIT

 

2022  jan-mar

2021  jan-mar

2021  jan-mar

2022  jan-mar

2021  jan-mar

2021 jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter

139,1

126,8

522,7

-

-

-

US Pharma – total

139,1

126,8

522,7

84,0

66,1

278,2

Digitala behandlingar (DTx) försäljning produkter

0,2

0,2

1,1

-

-

-

Digitala behandlingar (DTx) – total

0,2

0,2

1,1

-43,4

-58,7

-249,7

Abstral® royalty

12,4

2,7

32,1

-

-

-

Edluar® royalty

3,2

2,6

9,1

-

-

-

ZUBSOLV® - ex US

4,6

-

-

-

-

-

HQ & Pipeline - total

20,1

5,3

41,2

-53,7

-44,2

-242,6

Total

159,4

132,3

565,0

-13,2

-36,8

-214,1

Kassaflöde kv 1 2022

 

SEK m

2022

jan-mar

2021

jan-mar

2021

jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-61,6

-47,8

-299,0

Investeringsaktiviteter

-5,6

-16,2

-52,9

Finansieringsaktiviteter

-5,3

261,7

250,6

Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser)

-72,5

197,7

-31,2

Likvida medel

437,8

725,5

504,1