Nyckeltal kv 2 2020

SEK m, om inget annat anges

2020

apr-jun

2019

apr-jun

2020

jan-jun

2019

jan-jun

2019

jan-dec

2019-2020

apr-jun Δ

Nettoomsättning totalt

179,1

201,2

354,2

375,5

844,8

-11%

Kostnader för sålda varor

-19,9

-31,3

-39,9

-56,6

-105,6

-36%

Operativa kostnader

-172,5

-117,1

-293,6

-265,1

-508,0

47%

EBIT

-13,3

52,8

20,7

53,8

231,2

-125%

Rörelsemarginal %

-7,4

26,2

5,8

14,3

27,4

-33,7 ppt

EBITDA

-9,0

60,4

30,1

72,3

272,1

-115%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,94

1,54

1,44

1,93

6,33

-161%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,94

1,51

1,44

1,90

6,20

-162%

Kassaflöde från löpande verksamhet

-7,2

46,1

40,9

97,1

287,0

-116%

Likvida medel

677,2

697,0

677,2

679,0

816,8

-3%

Nettoomsättning och EBIT per segment kv 2 2020

SEK m

Nettoomsättning

EBIT

 

2020

apr-jun

2019

apr-jun

2020

jan-jun

2019

jan-jun

2019

jan-dec

2020

apr-jun

2019

apr-jun

2020

jan-jun

2019

jan-jun

 2019

jan-dec

ZUBSOLV® US

172,5

184,4

336,4

346,1

719,2

-

-

-

-

-

US Pharma – total

172,5

184,4

336,4

346,1

719,2

88,8

83,8

164,5

152,0

347,1

Digitala behandlingar

-

-

-

-

-

-35,5

-

-47,6

-

-0,9

Digitala behandlingar– total

-

-

-

-

-

-35,5

-

-47,6

-

-0,9

Abstral® royalties

3,5

13,1

12,2

24,0

112,6

-

-

-

-

-

Edluar® royalties

3,1

2,4

5,5

4,2

11,6

-

-

-

-

-

ZUBSOLV® - ex US

-

-

0,1

-

0,1

-

-

-

-

-

OX-MPI

-

1,3

-

1,3

1,4

-

-

-

-

-

HQ & Pipeline – total

6,6

16,8

17,8

29,4

125,6

-66,6

-31,0

-96,2

-98,1

-115,0

Total

179,1

201,2

354,2

375,5

844,8

-13,3

52,8

20,7

53,8

231,2

 Kassaflöde kv 2 2020

 

SEK m

2020

apr-jun

2019

apr-jun

2020

jan-jun

2019

jan-jun

2019

jan-dec

Kasseflöde från den löpande verksamheten

-7,2

46,1

40,9

97,1

287,0

Investeringsaktiviteter

-106,0

-0,8

-109,9

-0,8

-22,4

Finansieringsaktiviteter

-33,9

-3,8

-102,7

-14,5

-53,7

Kassaflöde (exkl valutakursdifferenser)

-147,1

41,6

-171,7

81,7

210,8

Likvida medel

677,2

697,0

677,2

697,0

816,8