Brev till aktieägare i Orexo från ordförande Martin Nicklasson

Uppsala, 19 december 2013 – Orexos ordförande, Martin Nicklasson har idag skickat ett brev till bolagets samtliga aktieägare. Brevet ger en lägesrapport kring den pågående lanseringen av Zubsolv® och produktens framfart på den amerikanska marknaden. Brevet är också tillgängligt på bolagets hemsida www.orexo.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2013, kl 14.15.