Forskning och utveckling

Genom att kombinera välkända och väldokumenterade substanser, med egna innovativa formuleringsteknologier, utvecklas förbättrade läkemedel som möter stora medicinska behov. En innovativ arbetsmiljö, där nya idéer och koncept värderas högt, är grunden i arbetet med att ta fram nya förbättrade läkemedel som gör stor skillnad för patienter och vårdgivare.