Läkemedel

ZUBSOLV®

(buprenorfin och naloxon) sublingual tablett (CIII)

ZUBSOLV® är indikerat för underhållsbehandling av opioidberoende och bör användas som en del av en omfattande behandlingsplan som inkluderar rådgivning och psykosocialt stöd. Läkemedlet är baserat på Orexos sublinguala plattform för läkemedelsformulering och finns i sex dosstyrkor.

Orexo kommersialiserar ZUBSOLV® i USA. Inom EU kommersialises ZUBSOLV® av Accord Healthcare. Rättigheter till andra marknader ägs av Orexo.

Abstral®

Abstral är indikerat för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter och är baserat på Orexos sublinguala formuleringsplattform.

Kyowa Kirin kommersialiserar Abstral® globalt men utanför USA och EU där patenten löpt ut.

Edluar®

Edluar är indikerat för behandling vid tillfälliga sömnbesvär och är baserat på Orexos sublinguala formuleringsplattform.

Digitala program för mental hälsa

MODIA®

för OUD

MODIA® är ett digitalt stödprogram som är avsett att hjälpa OUD-patienter att utveckla beteendemässiga färdigheter och tillhandahålla pedagogisk information, påminnelser och motiverande vägledning. MODIA är avsett att användas, under en period av sex månader, av patienter som genomgår en behandling av OUD med MAT.

vorvida®

för hantering av alkoholmissbruk

Vorvida® är ett sexmånaders digitalt stödprogram som kan bryta negativa tankemönster och reaktioner for att förändra beteendet kring alkohol. Terapin har utvecklats i samråd med psykologer, läkare och patienter och bygger på kognitiv beteendeterapi. Effekten av Vorvida är utvärderad i en randomiserad klinisk studie med cirka 600 patienter.1

 

deprexis®

vid depression

Deprexis® är ett tremånaders digitalt stödprogram som kan hjälpa människor att skapa mer positiva tankar och beteenden. Terapin har utvecklats i samråd med psykologer, läkare och patienter och bygger på kognitiv beteendeterapi. Dess effektivitet har utvärderats och publicerats i 12 randomiserade kliniska provningar med mer än 2 800 patienter. Deprexis kan användas som en fristående behandling eller tillsammans med traditionella läkemedel.2

1 Jördis M. Zill, Eva Christalle, Björn Meyer, Martin Härter, and Jörg Dirmaier The Effectiveness of an Internet Intervention Aimed at Reducing Alcohol Consumption in Adults: Results of a Randomized Controlled Trial (Vorvida) Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 127–33. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0127

2 Twomey et al. (2020), Zwerenz et al. (2017), Berger et al. (2018), Beevers et al. (2017), Klein et al. (2016), Meyer et al. (2015), Moritz et al. (2012), Berger et al. (2011), Meyer et al. (2009), Bücker et al. (2018), Fischer et al. (2015), Schröder et al. (2014)