Läkemedel

ZUBSOLV®

(buprenorfin och naloxon) sublingual tablett (CIII)

ZUBSOLV® är indikerat för underhållsbehandling av opioidberoende och bör användas som en del av en omfattande behandlingsplan som inkluderar rådgivning och psykosocialt stöd. Läkemedlet är baserat på Orexos sublinguala plattform för läkemedelsformulering och finns i sex dosstyrkor.

Orexo kommersialiserar ZUBSOLV® i USA. Inom EU kommersialises ZUBSOLV® av Accord Healthcare. Rättigheter till andra marknader ägs av Orexo.

Abstral®

Abstral® är indikerat för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter och är baserat på Orexos sublinguala formuleringsplattform.

Kyowa Kirin kommersialiserar Abstral® globalt men utanför USA och EU där patenten löpt ut.

Edluar®

Edluar® är indikerat för behandling vid tillfälliga sömnbesvär och är baserat på Orexos sublinguala formuleringsplattform.

Digitala program för mental hälsa

MODIA®

för OUD

MODIA® är ett 6-månder långt digitalt program för mental hälsa designat för att hjälpa patienter med opioidberoende (OUD) att utveckla beteendemässiga verktyg. MODIA® innehåller olika stödjande tekniker som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal. MODIA® är avsett att användas av patienter som deltar i en läkemedelsassisterad behandling (MAT) för OUD.1,2

vorvida®

för hantering av alkoholmissbruk

Vorvida® är ett 6 månader långt digitalt program för mental hälsa designat för att hjälpa individer minska sin alkoholkonsumption och hantera sitt alkoholbeteende. Vorvida® använder KBT-baserade verktyg och tekniker för att hjälpa patienter att identifiera triggers, bryta negativa beteenden och utveckla hälsosammare förhållningssätt till alkohol. Effekten av vorvida® utvärderas i en randomiserad klinisk studie (RCT) med cirka 600 patienter.3,4,5

 

deprexis®

vid depression

Deprexis® är ett 3-månder långt digitalt program för mental hälsa designat för att hjälpa människor skapa positivare tankar och beteenden med hjälp av beprövade KBT-baserade tekniker. Dess effekt har utvärderats och publicerats i 12 randomiserade kliniska prövningar (RCT) med mer än 2 800 patienter. Deprexis® kan läggas till i alla behandlingsplaner.6,7,8,9

Referenser: 1. MODIA® Instructions for Use. Oct 2023. 2. Meyer B, et al. JMIR Ment Health. 2021;8(10):e31173. 3. vorvida® Instructions for Use. Jan 2023. 4. Zill J, et al. Dtsch  Arztebl Int. 2019;116(8):127-133. 5. Carroll KM, Psychol Addict Behav. 2017;31(8)847-861. 6. deprexis Instructions for Use. Apr 2023. 7. APA Div. 12. What is Cognitive Behavioral Therapy? March 2021. 8. Meyer B. et al. Internet Interv. 2015;2(1):48-59 9. Twomey C, et al. PLoS One. 2020;15(1):e0228100.