Orexo agerar på en marknad och i en bransch där hög etik och transparens är avgörande. Internationella ramverk, interna riktlinjer och rekommendationer fungerar som ett viktigt fundament i hållbarhetsarbetet.

Business Compliance and Ethics Code

US Code of Business Conduct and Ethics

US Privacy Policy

Comprehensive Compliance Policy

CA Compliance Declaration

Supplier Code of Conduct