Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

# Aktieägare per 31 december, 2021 Antal aktier % av kapital % av röster
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,8 27,8
2 Avanza Pension 2 752 367 7,9 7,9
3 ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)  2 040 633 5,9 5,9
4 Anders Walldov, direkt och indirekt 1 600 000 4,6 4,6
5 Life Insurance Skandia 980 411 2,8 2,8
6 Swedbank Insurance 896 894 2,6 2,6
7 Sjätte AP Fonden 768 850 2,2 2,2
8 Fjärde AP Fonden 646 328 1,9 1,9
9 Lancelot Asset Management AB 525 000 1,5 1,5
10 Handelsbanken Fonder 384 163 1,1 1,1
11 Orexo AB 382 732 1,1 1,1
12 Stefan Hansson 290 965 0,8 0,8
13 Futur Pension 234 492 0,7 0,7
14 SEB Funds 212 545 0,6 0,6
15 Thomas Lundqvist 204 567 0,6 0,6
Total topp 15   21 563 131 62,1 62,1
Övriga   13 147 508 37,9 37,9
Grand total   34 710 639 100,0 100,0

Det finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD