Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

Orexos aktie

# # Största aktieägare per 30 november 2023 Antal ordinarie aktier  % av totalt kapital
1 1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27.78
2 2 Avanza Pension 2 560 360 7.38
3 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 1 780 633 5.13
4 4 Anders Walldov direkt och indirekt 1 600 000 4.61
5 5 Swedbank Försäkring 974 553 2.81
6 6 Nordnet Pensionsförsäkring 499 457 1.44
7 7 Stefan Hansson 431 067 1.24
8 8 Håkan Lejonkula 317 000 0.91
9 9 Orexo AB 261 044 0.75
10 10 Eccenovo AB 255 132 0.74
11 11 Christer Nyström 215 500 0.62
12 12 Thomas Lundqvist 204 567 0.59
13 13 Handelsbanken Fonder 196 459 0.57
14 14 Jonas Rantanen 177 500 0.51
15 15 Consultinvest 176 445 0.51
Topp 15   19 292 901 55.58
Övriga   15 156 694 44.42
Total   34 710 639 100.00

Aktieägare som anges ovan är ägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear alternativt att deras ägande är publikt i ett annat sammanhang. Totalt finns 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.