Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

Orexos aktie

 

# Största aktieägare per 30 april 2023 Antal ordinarie aktier Aktier i % av totalt kapital
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,78
2 Avanza Pension 2 592 070 7,47
3 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 1 780 633 5,13
4 Anders Walldov direkt och indirekt 1 600 000 4,61
5 Swedbank Insurance 968 053 2,79
6 Handelsbanken Fonder  729 897 2,10
7 Nordnet Pension Insurance 397 056 1,14
8 Stefan Hansson 392 548 1,13
9 Orexo AB 343 023 0,99
10 Sjätte AP-fonden 338 252 0,97
11 Eccenovo AB 255 132 0,74
12 Håkan Lejonkula 235 000 0,68
13 Thomas Lundqvist 204 567 0,59
14 Consultinvest 176 445 0,51
15 Christer Nyström 169 500 0,49
Total topp 15   19 825 360 57,12
Övriga   14 885 279 42,88
Grand total   34 710 639 100,00

Aktieägare som anges ovan är ägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear alternativt att deras ägande är publikt i ett annat sammanhang. Totalt finns 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.