Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

# Aktieägare per 30 september, 2021 Antal stamaktier % av kapital % av röster
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,8% 27,8%
2 Avanza Pension 2 538 406 7,3% 7,3%
3 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 2 040 633 5,9% 5,9%
4 Anders Walldov (direkt och indirekt) 1 600 000 4,6% 4,6%
5 Life Insurance Skandia 1 167 306 3,4% 3,4%
6 Swedbank Insurance 894 086 2,6% 2,6%
7 Sixth Swedish National Pension Fund 768 850 2,2% 2,2%
8 Fourth Swedish National Pension Fund 646 328 1,9% 1,9%
9 Lancelot Asset Management AB 550 000 1,6% 1,6%
10 Orexo AB 382 732 1,1% 1,1%
11 Handelsbanken Funds 329 079 0,9% 0,9%
12 Stefan Hansson 275 225 0,8% 0,8%
13 Futur Pension 240 029 0,7% 0,7%
14 SEB Funds 212 545 0,6% 0,6%
15 Thomas Lundqvist 204 567 0,6% 0,6%
Total topp 15   21 492 970 61,9% 61,9%
Övriga   13 217 669 38,1% 38,1%
Total   34 710 639 100,0% 100,0%

Det finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.