Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

Orexos aktie

 

# Största aktieägare per 31 december 2022 Antal ordinarie aktier Aktier i % av totalt kapital
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,78
2 Avanza Pension 2 392 458 6,89
3 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 1 780 633 5,13
4 Anders Walldov direkt och indirekt 1 600 000 4,61
5 Swedbank Insurance 1 008 453 2,91
6 Handelsbanken Fonder  692 186 1,99
7 Nordnet Pension Insurance 577 038 1,66
8 Sjätte AP-fonden 390 931 1,13
9 Stefan Hansson 389 782 1,12
10 Orexo AB 343 023 0,99
11 Eccenovo AB 255 132 0,74
12 Håkan Lejonkula 235 000 0,68
13 Thomas Lundqvist 204 567 0,59
14 Christer Nyström 183 009 0,53
15 Consultinvest 176 445 0,51
Total topp 15   19 871 841 57,25
Övriga   14 838 798 42,75
Grand total   34 710 639 100,00

Aktieägare som anges ovan är ägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear alternativt att deras ägande är publikt i ett annat sammanhang. Totalt finns 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.