Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

Orexos aktie

#

 

Aktieägare per 31 2022 Antal ordinarie aktier % av kapital
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,8
2 Avanza Pension 2 523 824 7,3
3 ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)  2 040 633 5,9
4 Anders Walldov direkt och indirekt 1 600 000 4,6
5 Swedbank Försäkring 916 493 2,6
6 Fjärde AP-Fonden 646 328 1,9
7 Sjätte AP-Fonden 568 850 1,6
8 Handelsbanken Fonder 384 163 1,1
9 Orexo AB 382 732 1,1
10 Stefan Hansson 379 607 1,1
11 Nordnet Pension Insurance 363 958 1,0
12 Life Insurance Skandia 293 986 0,8
13 Eccenovo AB 255 132 0,7
14 Håkan Lejonkula 225 000 0,6
15 SEB Fonder 212 545 0,6
Total topp 15   20 436 435 58,9
Övriga   14 274 204 41,1
Total   34 710 639 100,0

Det finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.