Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

Orexos aktie

# Största ägare per 30 april 2024 Antal totala stamaktier % av totalt kapital
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,78
2 Avanza Pension 2 322 520 6,69
3 ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension  1 780 633 5,13
4 Anders Walldov direkt och indirekt 1 600 000 4,61
5 Swedbank Försäkring 970 436 2,80
6 Nordnet Pensionsförsäkring 574 629 1,66
7 Stefan Hansson 447 360 1,29
8 Håkan Lejonkula 402 000 1,16
9 Orexo AB 261 044 0,75
10 Eccenovo AB 255 132 0,74
11 Christer Nyström 234 500 0,68
12 Handelsbanken Fonder 212 585 0,61
13 Thomas Lundqvist 204 567 0,59
14 Jonas Rantanen 180 000 0,52
15 SEB Fonder 165 975 0,48
Ägarlista topp 15 19 254 565 55,47
Övriga 15 456 074 44,53
Totalt 34 710 639 100,00

Aktieägare som anges ovan är ägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear alternativt att deras ägande är publikt i ett annat sammanhang. Totalt finns 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.