Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

# Akiteägare per 30 juni, 2021 Antal stamaktier % av kapital % av röster
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,8% 27,8%
2 Avanza Pension 2 518 616 7,3% 7,3%
3 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 2 040 633 5,9% 5,9%
4 Anders Walldov 1 600 000 4,6% 4,6%
5 Life Insurance Skandia 1 308 667 3,8% 3,8%
6 Swedbank Insurance 805 193 2,3% 2,3%
7 Sixth Swedish National Pension Fund 768 850 2,2% 2,2%
8 Fourth Swedish National Pension Fund 646 328 1,9% 1,9%
9 Lancelot Asset Management AB 625 000 1,8% 1,8%
10 Orexo AB 382 732 1,1% 1,1%
11 HealthCap 311 099 0,9% 0,9%
12 Stefan Hansson 250 751 0,7% 0,7%
13 Futur Pension 241 046 0,7% 0,7%
14 SEB Funds 212 545 0,6% 0,6%
15 Handelsbanken Funds 206 518 0,6% 0,6%
Total topp 15   21 561 162 62,1% 62,1%
Övriga   13 149 477 37,9% 37,9%
Total   34 710 639 100,0% 100,0%

Det finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.