Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

Orexos aktie

# Största aktieägare per 31 augusti 2022 Antal ordinarie aktier Röster i % av totalt kapital
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,8
2 Avanza Pension 2 338 612 6,7
3 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 2 040 633 5,9
4 Anders Walldov, direkt och indirekt 1 600 000 4,6
5 Swedbank Försäkring 934 573 2,7
6 Sjätte AP-Fonden 553 850 1,6
7 Fjärde AP-Fonden 533 438 1,5
8 Nordnet Pensionsförsäkring 487 284 1,4
9 Handelsbanken Fonder 445 857 1,3
10 Stefan Hansson 382 674 1,1
11 Orexo AB 343 023 1,0
12 Eccenovo AB 255 132 0,7
13 Håkan Lejonkula 225 000 0,6
14 Thomas Lundqvist 204 567 0,6
15 Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung 200 000 0,6
Total topp 15   20 187 827 58,2
Övriga   14 522 812 41,8
Total   34 710 639 100,0

Det finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.