Noterad på Nasdaq Stockholm och OTC Market USA

# Aktieägare per 28 februari, 2021 Antal stamaktier % av kapital % av röster
1 Novo Holdings A/S 9 643 184 27,8% 27,8%
2 HealthCap 3 556 334 10,2% 10,2%
3 Avanza Pension 2 287 682 6,6% 6,6%
4 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 2 040 633 5,9% 5,9%
5 Anders Walldov 1 600 000 4,6% 4,6%
6 Lancelot Asset Management AB 608 336 1,8% 1,8%
7 Orexo AB 415 766 1,2% 1,2%
8 Swedbank Insurance 406 085 1,2% 1,2%
9 Evli Funds 340 436 1,0% 1,0%
10 Thomas Lundqvist 254 567 0,7% 0,7%
11 Stefan Hansson 214 307 0,6% 0,6%
12 SEB Funds 212 545 0,6% 0,6%
13 Futur Pension 207 084 0,6% 0,6%
14 Handelsbanken Funds 206 518 0,6% 0,6%
15 Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung 200 000 0,6% 0,6%
Total topp 15   22 193 477 63,9% 63,9%
Övriga   12 517 162 36,1% 36,1%
Total   34 710 639 100,0% 100,0%

Det finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

Källa: Monitor genom Modular Finance AB. Sammansatt och processad data från bl a Euroclear, Morningstar och Finansinpektionen.

Emission och återköp av C-aktier

17 juni 2015
Orexo emitterade och därefter omedelbart återköpte 135 000 C-aktier. Aktierna emitterades och återköptes i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet, Long-Term Incentive Program (LTIP), som antogs av årsstämman den 15 april 2017. Danske Bank förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier återköptes därefter av Orexo för 0,40 SEK per aktie. Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2015. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i LTIP 2015. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

22 september 2016
Orexo emitterade och därefter omedelbart återköpte 200 000 C-aktier. Aktierna emitterades och återköptes i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet, Long-Term Incentive Program (LTIP), som antogs av årsstämman den 15 april 2016. Danske Bank förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier återköptes därefter av Orexo för 0,40 SEK per aktie.

16 juni 2017
Orexo emitterade och därefter omedelbart återköpte 230 000 C-aktier. Aktierna emitterades och återköptes i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet, Long-Term Incentive Program (LTIP), som antogs av årsstämman den 6 april 2017. Danske Bank förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier återköptes därefter av Orexo för 0,40 SEK per aktie.

Sammanlagt är 565 000 C aktier emitterade och återköpta

15 juni 2018
Orexo återköpte 325 000 C-aktier. Aktierna emitterades och återköptes i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogrammet, LTIP 2018, som antogs av årsstämman den 12 april, 2018. Danske Bank förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 kr per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Orexo för 0,40 kr per aktie.

Sammanlagt är 890 000 C aktier emitterade och återköpta

31 maj 2019
Antalet C-aktier har förändrats som ett resultat av att 110 029 C-aktier omvandlats till stamaktier i samband med tilldelning av aktier inom ramen för incitamentsprogrammet, LTIP 2016/2019. Totala antalet C-aktier uppgår nu till 779 971.

 

För att underlätta handel i Orexo-aktier för amerikanska investerare finns depåbevis (ADRs) tillgängliga på den amerikanska OTC-marknaden. Depåbeviset handlas under symbolen ORXOY. En ADR är ett värdepapper som prissätts i amerikanska dollar (USD).

Orexo ADR program i korthet

Symbol ORXOY
ADR:Ordinary Share Ratio   1:1
ADR ISIN US68616W1027
Underlying ISIN SE0000736415 
Depositary Bank Citibank N.A.
Trading Platform OTC
Country Sweden


För frågor beträffande ADR-programmet, vänligen kontakta Citibanks aktieägarservice
tel +1 877 248 4237
e-mail Citibank@shareholders-online.com
eller besök Citi Depositary Receipts Services www.citi.com/dr

Om du är intresserad av att handla Orexo ADR, vänligen kontakta din mäklare.