Orexos årsredovisning för 2015 offentliggjord

Uppsala, den 22 mars 2016 – Orexos årsredovisning för verksamhetsåret 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig för nedladdning under investerarsektionen på bolagets hemsida www.orexo.com/sv/Investerare/.

För ytterligare information, kontakta:
Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.