Orexo i korthet

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin-/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2022 uppgick till SEK 624 miljoner och antalet anställda till 126.

  • Utvecklat fyra kommersiella läkemedelsprodukter med världsomfattande godkännande
  • Addresserar otillfredsställda behov inom det växande området psykisk ohälsa och missbruk
  • Bred produktportfölj och utvecklingspipeline av traditionella läkemedelsprodukter och digitala terapier
  • Strategiskt fokus på expansion av portföljen genom utveckling, inlicensiering och förvärv
  • Stark kassagenerering från affärsområdet US Pharma som möjliggör investeringar i framtida tillväxt

Orexos affärsmodell är cirkulär och inkluderar hela värdekedjan, från innovationsfas till kommersialisering. Tvärfunktionella team samlar kompetenser som utvärderar nya utvecklingsprojekt som finansieras av intäkter från försäljning eller utlicensierng av produkter och utvecklingsprojekt.

Lär känna oss på 5 minuter

Egen kommersiell plattform i USA

Egen kommersiell plattform i USA

Sedan 2013 kommersialiserar Orexo läkemedlet ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende, i USA. Den egna säljstyrkan täcker stora delar av landet och 2020 nåddes en viktig milstolpe då ZUBSOLVS totala bruttoförsäljning sedan start passerade USD 1 miljard.

Den nya framtiden börjar ta form

Den nya framtiden börjar ta form

En av de viktigaste målen har varit att bredda bolagets produktportfölj för att bättre dra nytta av synergierna i den kommersiella organisationen. 2019 inleddes ett samarbete med GAIA, en världsledare inom utveckling av digitala behandlingar, och under 2020 växte Orexos produktportfölj med tre digitala terapier.