Orexo i korthet

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127.

  • Utvecklat fyra kommersiella läkemedelsprodukter med världsomfattande godkännande
  • Addresserar otillfredsställda behov inom det växande området psykisk ohälsa och missbruk
  • Bred produktportfölj och utvecklingspipeline av traditionella läkemedelsprodukter och digitala terapier
  • Strategiskt fokus på expansion av portföljen genom utveckling, inlicensiering och förvärv
  • Stark finansiell ställning som möjliggör investeringar i framtida tillväxt
Egen kommersiell plattform i USA

Egen kommersiell plattform i USA

Sedan 2013 kommersialiserar Orexo läkemedlet ZUBSOLV®, för behandling av opioidberoende, i USA. Den egna säljstyrkan täcker stora delar av landet och 2020 nåddes en viktig milstolpe då ZUBSOLVS totala bruttoförsäljning sedan start passerade USD 1 miljard.

Den nya framtiden börjar ta form

Den nya framtiden börjar ta form

En av de viktigaste målen har varit att bredda bolagets produktportfölj för att bättre dra nytta av synergierna i den kommersiella organisationen. 2019 inleddes ett samarbete med GAIA, en världsledare inom utveckling av digitala behandlingar, och under 2020 växte Orexos produktportfölj med tre digitala terapier.