Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129.

Våra Drug Delivery teknologier förbättrar läkemedel

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel genom att kombinera välkända och väldokumenterade substanser med egna innovativa Drug Delivery teknologier.

Utvecklat 4 produkter godkända över hela världen

Orexo har utvecklat fyra produkter från koncept till patient. Produkterna har blivit godkända på flera marknader och patienter över hela världen har fått tillgång till ännu bättre läkemedel.

Strategiskt fokus på produktexpansion

För att skapa synergier och öka försäljningen är ett av bola- gets mål för långsiktig tillväxt att bredda den kommersiella plattformen i USA genom M&A transaktioner.

Huvudmarknaden kännetecknas av stark tillväxt

I USA har opioidkrisen accelererat och 2017 dog drygt 70 200 amerikaner av en överdos, framför allt förorsakad av missbruk av opioider. Behandlingsbehovet är stort och 2018 växte buprenorfin/naloxon marknaden med drygt 14 procent.

Fokus på alla aspekter av opioidmissbruk och beroende

Orexos pipeline innehåller utvecklingsprojekt som framför allt fokuserar på opioidmissbruk och beroende i alla faser, från förebyggande till behandling.