Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127.

Utvecklat 4 produkter godkända över hela världen

Orexo har utvecklat fyra produkter från koncept till patient. Produkterna har blivit godkända på flera marknader och patienter över hela världen har fått tillgång till ännu bättre läkemedel.

Pipeline med fokus på beroende och missbruk i alla faser

Att fylla ett viktigt behov bland sjukvårdspersonal och patienter är nyckeln i arbetet med att ta fram nya innovativa behandlingar. Pipeline innehåller utvecklingsprojekt med primärt fokus på behandling av beroende i alla faser, från förebyggande till behandling.

Huvudmarknaden kännetecknas av stark tillväxt

Opioidproblemet i USA är på epidemisk nivå och användningen av syntetiska opioider som fentanyl ligger bakom en större andel av de som dör av överdoser. Det finns ett enormt behandlingsbehov och den dynamiska buprenorfin/naloxonmarknaden, där Orexo kommersialiserar sin huvudprodukt ZUBSOLV®, växte med över 14 procent under 2019.1

Lönsamt företag med stark kassaposition

Sedan 2016 är Orexo ett lönsamt bolag och för helåret 2019 uppgick EBITDA till SEK 272 miljoner och kassapositionen till SEK 817 miljoner.

Strategiskt fokus på produktexpansion

För att skapa synergier och öka försäljningen är ett av bolagets mål för långsiktig tillväxt att bredda den kommersiella plattformen i USA genom M&A transaktioner.

 

1 IQVIA Data