James Noble

James Noble

Styrelseordförande

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2020.

M.A. från Oxford Universitet.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Adapt­ immune, samt ordförande i två onoterade bolag inom cancerforskning.

Tidigare uppdrag:

Delgrundare och CEO Adaptimmune samt Immunocore. Styrelse­ ledamot och vice ordförande i GW Pharmaceuticals fram till att Jazz Pharmaceuticals förvärvade bolaget. Styrelse­ ordförande och VD för Avidex, som senare för­ värvades av Medigene. Andra tidigare styrelse­ uppdrag inkluderar bolag såsom Medigene, Powder­ Ject Pharmaceuticals och CuraGen Corporation.

Innehar 9 500 aktier, samt obligationer till ett nominellt värde om SEK 2 500 0001

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Staffan Lindstrand

Staffan Lindstrand

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2002

Civilingenjör.

Övriga uppdrag:

Partner i HealthCap sedan 1997, styrelseledamot i HealthCap AB, Doctrin AB, Elsa Science AB, GET.ON Institut für Online Gesund­ heitstrainings GmbH och Aktiemarknadsbolagens Förening för noterade bolag.

Tidigare uppdrag:

Tio års erfarenhet från Investment Banking.

Innehar 24 136 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Charlotte Hansson

Charlotte Hansson

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2020.

MSc. i Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga uppdrag:

CFO Tele 2 AB.

Tidigare uppdrag:

CFO Systembolaget AB, CFO och EVP Cision AB, CFO Addici AB samt olika positioner inom business controlling på Modern Times Group.

Innehar 2 500 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Henrik Kjaer Hansen

Henrik Kjaer Hansen

Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2018

BSc. Business Administration och MSc. Applied Economic & Finance från Handelshögskolan i Köpenhamn

Övriga uppdrag:

Senior Director, Principal Investments, Novo Holdings A/S. Styrelseledamot i Xellia Pharmaceuticals.

Tidigare uppdrag: 

Senior Vice President på Moelis & Co i London där han fokuserade på företags­ transaktioner inom hälso­ och sjukvårdssektorn. Andra tidigare anställningar inklude­rar Deutsche Bank och ABN AMRO, båda i London.

Innehar inga aktier i Orexo1. 

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning, men beroende i relation till bolagets största ägare.


Christine Rankin

Christine Rankin

Styrelseledamot

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2022.

BSc. i Business Administration and Economics från Stockholm universitet. 

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i CoinShares International Ltd och SVP Corporate Control på Veoneer Inc.

Tidigare uppdrag:

Styrelseledamot i Adventure Box Technology och i Technopolis Plc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och Partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.

Innehar inga aktier i Orexo1

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Michael J Matly

Styrelseledamot

MBA från Harvard Business School, doktorsexamen inom medicin från Mayo Clinic College of Medicine och Bachelor of Science från Cornell University.

Övriga uppdrag:

Co-Founder och Managing Partner på 111° West Capital. 

Tidigare uppdrag:

Managing Director på Montreux Growth Partners och Director inom Business Development och Investments på Mayo Clinic.

Innehar inga aktier i Orexo1

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Mary Pat Christie

Mary Pat Christie

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2019

MBA.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Hackensack Meridian Health’s Carrier Clinic och Restaurant Technologies. 

Tidigare uppdrag:

VD för Angelo Gordon & Co., med fokus på affärsutveck­ling av nya fondstrategier och nya strategiska allianser. Dessförinnan på Cantor Fitz­gerald som institutionell för­ säljare och var en av de ursprungliga delägarna i Sea­port Group. Christie har också grundat Mendham Capital Management. Har även innehaft olika ledande befattningar inom JP Morgan, Donaldson, Lufkin & Jenrette och Fleet Bank.

Innehar 1 150 amerikanska depårätter, listade i USD1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Fred George Wilkinson

Fred George Wilkinson

Styrelseledamot

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2019

MBA., B.Sc. Pharmacy

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Alter Pharma Group

Tidigare uppdrag:

CEO och styrelseledamot i Impax Laboratories, Inc., direktör för enheten ”Speci­alty business” på Watson Pharmaceuticals, Inc. (nuva­rande Allergan), direktör på Duramed Pharmaceuticals, Inc., CEO på Columbia Laboratories samt flera olika seniora positioner inom Sandoz Pharmaceutical Corporation, Inc.

Innehar 2 100 amerikanska depårätter, listade i USD1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.

1 Per den 31 mars 2022


Nikolaj Sørensen

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef

Född 1972. VD och koncernchef sedan 2013, anställd sedan 2011.

Civilekonom och M.Sc., Handels­högskolan i Köpenhamn, Danmark.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Bioservo Technologies AB och Moberg Pharma AB.

Tidigare uppdrag:

Seniora ledande positioner på Pfizer Inc. med fokus på kommersialisering i Europa, och styrelseordförande och VD i Pfizer AB. Dessförinnan managementkonsult på Boston Consulting Group (BCG) med ansvar för projekt inom M&A, kommersiell transformering och Turn­ arounds.

Innehar 113 865 aktier och optio­ner/aktietilldelning berättigande till teckning av 192 960 aktier1.


Robert A. DeLuca

Robert A. DeLuca

VD Orexo US Inc.

Född 1961. Verkställande direktör för Orexo US Inc. sedan 2013.

Apotekare

Övriga uppdrag:

Medlem i St. John’s College of Pharmacy Dean’s Advisory Board, American Society of Addiction Medicine, Academy of Academy of Managed Care Pharmacy, American Pharmacists Association och New Jersey Pharmacists Association.

Tidigare uppdrag:

Gedigen erfa­renhet från etablering av kommer­siell läkemedelsverksamhet i USA, med bakgrund från Market Access, marknadsföring och försäljning från flertalet ledande positioner på multinationella läkemedelsbolag såsom Sanofi­Aventis, SheringPlough, Berlex, Pharmacia och senast som Chief Commercial Officer på Archimedes Pharmaceuticals.

Innehar 8 568 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 99 854 aktier1.


Dennis Urbaniak

Dennis Urbaniak

EVP Digital Therapeutics

Född. 1969. EVP Digital Therapeutics sedan 2019.

Monmouth University, USA, BS Business Administration/Marketing/English.

Andra uppdrag:

Medlem av HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)

Tidigare tjänster:

Chief Digital Officer, Havas Health & You, Chief Executive Officer, Havas Health Plus. Före Havas Health & You, Managing Director Accenture Digital Life Sciences Analytics och Janssen Client Account Lead. Före Accenture, tjugo år vid Sanofi i olika roller som direktör inom försäljning och marknadsföring.

Innehar 20 000 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 84 700 aktier1. 


Michael Sumner

Michael Sumner

Chief Medical Officer

Född 1965. Chief Medical Officer sedan 2013.

MB BS, MRCP (UK), MBA.

Övriga uppdrag:

Scientific Advisory Board FirstString Research Inc.

Tidigare uppdrag:

Omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin från bolagen Novartis Pharma­ceuticals, Aventis Behring, Novo Nordisk och innan Sumner började på Orexo hade han en position som chef för Clinical and Medical Affairs på Shire.

Innehar 35 000 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 78 792 aktier1.


Joseph DeFeo

Joseph DeFeo

EVP och Chief Financial Officer

EVP och Chief Financial Officer sedan 2018, anställd sedan 2013.

Magisterexamen i redovisning från Clarion University, USA, och en MBA i finans från St. Joseph’s Uni­versity, USA

Tidigare uppdrag:

Joseph DeFeo har sedan 2013 varit Head of Finance och Head of Strategic Operations på Orexos dotterbolag i USA. Tidigare Head of International Treasury och Head of Finance för den kommersiella verksamheten, inom två stora amerikanska läkemedelsbolag.

Innehar 4 969 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 99 032 aktier1.


Cecilia Coupland

Cecilia Coupland

VP and Head of Operations

Född 1976. VP och Head of Operations sedan 2019, anställd sedan 2006.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag:

Head of Supply Chain & Planning på Orexo AB sedan 2014 och tidigare omfattande erfarenhet av global läke­medelstillverkning och varuförsörjning, liksom av läkemedelsutveckling och projektledning från olika nyckelpositioner inom AstraZeneca och Orexo AB.

Innehar 6 919 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 71 410 aktier1.


Robert Rönn

Robert Rönn

SVP and Head of R&D

Född 1976. SVP and Head of R&D sedan 2019, anställd sedan 2007.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik och Filosofie doktorsexamen i medicinsk kemi, Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag:

Head of Pharmaceutical & IP på Orexo AB sedan 2016 och innan det omfattande erfarenhet av läkemedels­utveckling och patenträtt från olika nyckelpositioner på Biolipox AB och Orexo AB.

Innehar 4 605 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 70 922 aktier1.

Per den 31 mars 2022