James Noble

James Noble

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2020.

M.A. från Oxford Universitet.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Pneumagen Ltd, Ingenox Therapeutics, och ett annat privat brittiskt cancerforskningsföretag. Styrelseledamot i Lava Therapeutics.

Tidigare uppdrag:

Delgrundare och CEO för Adaptimmune samt Immunocore. Styrelseledamot och vice ordförande i GW Pharmaceuticals fram till dess att Jazz Pharmaceuticals förvärvade bolaget. Styrelseordförande och CEO för Avidex, som senare förvärvades av Medigene. Andra tidigare styrelseuppdrag inkluderar bolag som Medigene, PowderJect Pharmaceuticals och CuraGen Corporation.

Innehar 28 000 aktier, samt obligationer till ett nominellt värde om SEK 2 500 0001

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Staffan Lindstrand

Staffan Lindstrand

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2002

Civilingenjör.

Övriga uppdrag:

Partner i HealthCap sedan 1997, styrelseledamot i HealthCap AB, Doctrin AB, Elsa Science AB, GET.ON Institut für Online Gesund­ heitstrainings GmbH och Aktiemarknadsbolagens Förening för noterade bolag.

Tidigare uppdrag:

Tio års erfarenhet från Investment Banking.

Innehar 26 933 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Charlotte Hansson

Charlotte Hansson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

MSc. i Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga uppdrag:

CFO Tele 2 AB.

Tidigare uppdrag:

CFO Systembolaget AB, CFO och EVP Cision AB, CFO Addici AB samt olika positioner inom business controlling på Modern Times Group.

Innehar 5 500 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Henrik Kjaer Hansen

Henrik Kjaer Hansen

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

BSc. Business Administration och MSc. Applied Economic & Finance från Handelshögskolan i Köpenhamn

Övriga uppdrag:

Senior Director, Principal Investments, Novo Holdings A/S. Styrelseledamot i Xellia Pharmaceuticals.

Tidigare uppdrag: 

Senior Vice President på Moelis & Co i London där han fokuserade på företags­ transaktioner inom hälso­ och sjukvårdssektorn. Andra tidigare anställningar inklude­rar Deutsche Bank och ABN AMRO, båda i London.

Innehar inga aktier i Orexo1. 

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning, men beroende i relation till bolagets största ägare.


Christine Rankin

Christine Rankin

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

BSc. i Business Administration and Economics från Stockholm universitet. 

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i CoinShares International Ltd, Bonesupport AB och 4C Group AB.

Tidigare uppdrag:

Styrelseledamot i Adventure Box Technology och i Technopolis Plc. SVP Corporate Control på Veoneer Inc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och Partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.

Innehar 2 675 aktier1

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Michael J Matly

Michael J Matly

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022

MBA från Harvard Business School, doktorsexamen inom medicin från Mayo Clinic College of Medicine och Bachelor of Science från Cornell University.

Övriga uppdrag:

Co-Founder och Managing Partner på 111° West Capital. 

Tidigare uppdrag:

Managing Director på Montreux Growth Partners och Director inom Business Development och Investments på Mayo Clinic.

Innehar 2 820 aktier1

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Mary Pat Christie

Mary Pat Christie

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

MBA.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Hackensack Meridian Health’s Carrier Clinic och Restaurant Technologies. 

Tidigare uppdrag:

VD för Angelo Gordon & Co., med fokus på affärsutveck­ling av nya fondstrategier och nya strategiska allianser. Dessförinnan på Cantor Fitz­gerald som institutionell för­ säljare och var en av de ursprungliga delägarna i Sea­port Group. Christie har också grundat Mendham Capital Management. Har även innehaft olika ledande befattningar inom JP Morgan, Donaldson, Lufkin & Jenrette och Fleet Bank.

Innehar 3 965 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Fred George Wilkinson

Fred George Wilkinson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

MBA., B.Sc. Pharmacy

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Alter Pharma Group

Tidigare uppdrag:

CEO och styrelseledamot i Impax Laboratories, Inc., direktör för enheten ”Speci­alty business” på Watson Pharmaceuticals, Inc. (nuva­rande Allergan), direktör på Duramed Pharmaceuticals, Inc., CEO på Columbia Laboratories samt flera olika seniora positioner inom Sandoz Pharmaceutical Corporation, Inc.

Innehar 5 200 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Per den 31 december, 2022

Nikolaj Sørensen

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef

VD och koncernchef sedan 2013, anställd sedan 2011.

Civilekonom och M.Sc., Handels­högskolan i Köpenhamn, Danmark.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Bioservo Technologies AB, Moberg Pharma AB och Gesynta Pharma AB.

Tidigare uppdrag:

Seniora ledande positioner på Pfizer Inc. med fokus på kommersialisering i Europa, och styrelseordförande och VD i Pfizer AB. Dessförinnan managementkonsult på Boston Consulting Group (BCG) med ansvar för projekt inom M&A, kommersiell transformering och Turn­ arounds.

Innehar 121 605 aktier och optio­ner/aktietilldelning berättigande till teckning av 362 544 aktier1.


Fredrik Järrsten

Fredrik Järrsten

EVP & Chief Financial Officer

EVP & Chief Financial Officer sedan 2022

B.Sc. och M.Sc. inom framför allt redovisning och finans, Handelshögskolan i Stockholm, och i internationella affärer, University of Michigan – Stephen M. Ross School of Business, USA.

Tidigare uppdrag:

CFO Vivesto AB, 2021-juni 2022. CFO och vVD Karolinska Development AB, 2018-2020. CFO  Bactiguard AB, 2014-2017. Innan Fredrik Järrsten innehade positioner som CFO i olika bolag arbetade han som Director Business Development på Aleris AB, 2006-2013. Dessutom har Fredrik Järrsten arbetat som Investment Manager på Litorina Kapital och inom Corporate Finance på Lazard och SEB Enskilda.

Innehar 10 500 aktier och optio­ner/aktietilldelning berättigande till teckning av 103 000 aktier1.


Robert A. DeLuca

Robert A. DeLuca

VD Orexo US Inc.

Verkställande direktör för Orexo US Inc. sedan 2013.

Apotekare

Övriga uppdrag:

Medlem i St. John’s College of Pharmacy Dean’s Advisory Board, American Society of Addiction Medicine, Academy of Academy of Managed Care Pharmacy, American Pharmacists Association och New Jersey Pharmacists Association.

Tidigare uppdrag:

Gedigen erfa­renhet från etablering av kommer­siell läkemedelsverksamhet i USA, med bakgrund från Market Access, marknadsföring och försäljning från flertalet ledande positioner på multinationella läkemedelsbolag såsom Sanofi­Aventis, SheringPlough, Berlex, Pharmacia och senast som Chief Commercial Officer på Archimedes Pharmaceuticals.

Innehar 8 568 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 185 889 aktier1.


Edward Kim

Edward Kim

Chief Medical Officer

Chief Medical Officer sedan 2022

MBA från University of Massachusetts, USA, doktorsexamen i medicin från Thomas Jefferson University, USA och AB i biologi från Harvard University, USA.

Tidigare uppdrag:

Omfattande erfarenhet av medicinska frågor, hälsoekonomi och resultatforskning samt klinisk utveckling i flera ledande positioner inom läkemedelsindustrin. Senast som VP och Head of Medical Affairs på Biohaven Pharmaceuticals. Över tio års erfarenhet av kliniskt arbete, akademisk verksamhet och sjukhusadministration som certifierad psykiater.


Robert Rönn

Robert Rönn

SVP and Head of R&D

SVP and Head of R&D sedan 2019, anställd sedan 2007.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik och Filosofie doktorsexamen i medicinsk kemi, Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag:

Head of Pharmaceutical & IP på Orexo AB sedan 2016 och innan det omfattande erfarenhet av läkemedels­utveckling och patenträtt från olika nyckelpositioner på Biolipox AB och Orexo AB.

Innehar 7 121 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 140 442 aktier1.


Cecilia Coupland

Cecilia Coupland

SVP and Head of Operations

SVP och Head of Operations sedan 2019, anställd sedan 2006.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag:

Head of Supply Chain & Planning på Orexo AB sedan 2014 och tidigare omfattande erfarenhet av global läke­medelstillverkning och varuförsörjning, liksom av läkemedelsutveckling och projektledning från olika nyckelpositioner inom AstraZeneca och Orexo AB.

Innehar 11 014 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 134 699 aktier1.


1 Per den 31 december, 2022

Notering: Tilldelade långsiktiga incitamentsprogram med intjänandevillkor i enlighet med bolagsstämmobeslut