James Noble

James Noble

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2020.

M.A. från Oxford University.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Pneumagen Ltd, Ingenox Therapeutics, och ett annat privat brittiskt cancerforskningsföretag. Styrelseledamot i Lava Therapeutics.

Tidigare erfarenhet:

Delgrundare och CEO för Adaptimmune samt Immunocore. Styrelseledamot och vice ordförande i GW Pharmaceuticals fram till dess att Jazz Pharmaceuticals förvärvade bolaget. Styrelseordförande och CEO för Avidex, som senare förvärvades av Medigene. Andra tidigare styrelseuppdrag inkluderar bolag som Medigene, PowderJect Pharmaceuticals och CuraGen Corporation.

Innehar 51 450 aktier, samt obligationer till ett nominellt värde om SEK 2 500 0001

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Staffan Lindstrand

Staffan Lindstrand

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2002

Civilingenjör.

Övriga uppdrag:

Partner i HealthCap sedan 1997, styrelseledamot i HealthCap AB, Doctrin AB, Elsa Science AB, GET.ON Institut für Online Gesund­ heitstrainings GmbH och Aktiemarknadsbolagens Förening för noterade bolag.

Tidigare erfarenhet:

Tio års erfarenhet från Investment Banking.

Innehar 30 843 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Robin Evers

Robin Evers

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Management Studies vid University of Reading och en BSc. i molekylärbiologi från University of Portmouth.

Övriga uppdrag:

Senior Vice President, Head of Global Regulatory Affairs & Global Safety, Medical Writing och R&D Quality, på Novo Nordisk A/S.

Tidigare erfarenhet: 

Liknande ledande befattningar inom läkemedelsutveckling på Novo Nordisk sedan 2013. Därutöver Vice President, Worldwide Safety & Regulatory på Pfizer Inc. samt Vice President och Head of Global Regulatory Affairs for Europe, Middle East & Africa på Wyeth Pharmaceuticals. Mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, med expertis inom utveckling av biologiska läkemedel, vacciner och småmolekylära läkemedel.

Innehar inga aktier i Orexo1. 

Oberoende i relation till Orexo och dess ledning men beroende i relation till bolagets största ägare.


Christine Rankin

Christine Rankin

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

BSc. i Business Administration and Economics från Stockholm universitet. 

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i CoinShares International Ltd, Bonesupport AB och 4C Group AB.

Tidigare erfarenhet:

Styrelseledamot i Adventure Box Technology och i Technopolis Plc. SVP Corporate Control på Veoneer Inc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och Partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.

Innehar 5 595 aktier1

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Fred Wilkinson

Fred Wilkinson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

MBA., B.Sc. Pharmacy

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Alter Pharma Group

Tidigare erfarenhet:

CEO och styrelseledamot i Impax Laboratories, Inc., direktör för enheten ”Speci­alty business” på Watson Pharmaceuticals, Inc. (nuva­rande Allergan), direktör på Duramed Pharmaceuticals, Inc., CEO på Columbia Laboratories samt flera olika seniora positioner inom Sandoz Pharmaceutical Corporation, Inc.

Innehar 10 200 aktier1.

Oberoende i relation till Orexo, dess ledning och största aktieägare.


Per den 31 december, 2023

Nikolaj Sørensen

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef

VD och koncernchef sedan 2013, anställd sedan 2011.

Civilekonom och MSc., Handels­högskolan i Köpenhamn, Danmark.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Moberg Pharma AB och Gesynta Pharma AB.

Tidigare erfarenhet:

Seniora ledande positioner på Pfizer Inc. med fokus på kommersialisering i Europa, och styrelseordförande och VD i Pfizer AB. Dessförinnan managementkonsult på Boston Consulting Group (BCG) med ansvar för projekt inom M&A, kommersiell transformering och Turn­ arounds.

Innehar 156 135 aktier och optio­ner/aktietilldelning berättigande till teckning av 517 429 aktier1.


Fredrik Järrsten

Fredrik Järrsten

EVP & Chief Financial Officer

EVP & Chief Financial Officer sedan 2022

BSc. och MSc. inom framför allt redovisning och finans, Handelshögskolan i Stockholm, och i internationella affärer, University of Michigan – Stephen M. Ross School of Business, USA.

Tidigare erfarenhet:

CFO Vivesto AB, 2021-juni 2022. CFO och vVD Karolinska Development AB, 2018-2020. CFO  Bactiguard AB, 2014-2017. Innan Fredrik Järrsten innehade positioner som CFO i olika bolag arbetade han som Director Business Development på Aleris AB, 2006-2013. Dessutom har Fredrik Järrsten arbetat som Investment Manager på Litorina Kapital och inom Corporate Finance på Lazard och SEB Enskilda.

Innehar 23 190 aktier och optio­ner/aktietilldelning berättigande till teckning av 218 966 aktier1.


Robert A. DeLuca

Robert A. DeLuca

VD Orexo US Inc.

Verkställande direktör för Orexo US Inc. sedan 2013.

Apotekare.

Övriga uppdrag:

Medlem i American Society of Addiction Medicine, Academy of Managed Care Pharmacy och American and New Jersey Pharmacists Associations. Medordförande SDHB PheoPara Coalition.

Tidigare erfarenhet:

Gedigen erfa­renhet från etablering av kommer­siell läkemedelsverksamhet i USA, med bakgrund från Market Access, marknadsföring och försäljning från flertalet ledande positioner på multinationella läkemedelsbolag såsom Sanofi­Aventis, SheringPlough, Berlex, Pharmacia och senast som Chief Commercial Officer på Archimedes Pharmaceuticals.

Innehar 9 396 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 268 988 aktier1.


Edward Kim

Edward Kim

Chief Medical Officer

Chief Medical Officer sedan 2022

MBA från University of Massachusetts, USA, doktorsexamen i medicin från Thomas Jefferson University, USA och AB i biologi från Harvard University, USA.

Tidigare erfarenhet:

Omfattande erfarenhet av medicinska frågor, hälsoekonomi och resultatforskning samt klinisk utveckling i flera ledande positioner inom läkemedelsindustrin. Senast som VP och Head of Medical Affairs på Biohaven Pharmaceuticals. Över tio års erfarenhet av kliniskt arbete, akademisk verksamhet och sjukhusadministration som certifierad psykiater.

Innehar inga aktier i Orexo. Optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 65 600 aktier1.


Robert Rönn

Robert Rönn

SVP and Head of R&D

SVP and Head of R&D sedan 2019, anställd sedan 2007.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik och Filosofie doktorsexamen i medicinsk kemi, Uppsala universitet.

Tidigare erfarenhet:

Head of Pharmaceutical & IP på Orexo AB sedan 2016 och innan det omfattande erfarenhet av läkemedels­utveckling och patenträtt från olika nyckelpositioner på Biolipox AB och Orexo AB.

Innehar 16 544 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 208 735 aktier1.


Cecilia Coupland

Cecilia Coupland

SVP and Head of Operations

SVP och Head of Operations sedan 2019, anställd sedan 2006.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Uppsala universitet.

Tidigare erfarenhet:

Head of Supply Chain & Planning på Orexo AB sedan 2014 och tidigare omfattande erfarenhet av global läke­medelstillverkning och varuförsörjning, liksom av läkemedelsutveckling och projektledning från olika nyckelpositioner inom AstraZeneca och Orexo AB.

Innehar 14 390 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 192 523 aktier1.


1 Per den 31 december, 2023

Notering: Tilldelade långsiktiga incitamentsprogram med intjänandevillkor i enlighet med bolagsstämmobeslut