James Noble

James Noble

Styrelseordförande

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2020.

M.A. från Oxford Universitet.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Adaptimmune sedan 2008, styrelseledamot och vice ordförande för GW Pharmaceuticals sedan 2007.

Tidigare uppdrag:

Mer än 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, både från den publika och privata sektorn. Bland annat som delgrundare av Adaptimmune samt som grundare och VD för Immunocore. Har varit styrelseordförande och VD för Avidex, som senare förvärvades av Medigene. Har tidigare också varit styrelseledamot i bolag såsom t ex Medigene, PowderJect Pharmaceuticals och CuraGen Corporation.

Innehar 9 500 aktier, samt obligationer till ett nominellt värde om SEK 2 500 0001


Staffan Lindstrand

Staffan Lindstrand

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2002

Civilingenjör.

Övriga uppdrag:

Partner i HealthCap sedan 1997, styrelseledamot i HealthCap AB, PulmonX Inc., Doctrin AB och Aktiemarknadsbolagens Förening för noterade bolag.

Tidigare uppdrag:

Tio års erfarenhet från Investment Banking.

Innehar 881 aktier1.


Charlotte Hansson

Charlotte Hansson

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2020.

MSc. i Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga uppdrag:

CFO för Systembolaget AB, sedan 2015.

Tidigare uppdrag:

Har varit CFO och vice VD för Cision AB samt CFO för Addici AB. Tidigare arbetade Charlotte i flera seniora positioner inom business controlling, bland annat flera år inom Modern Times Group (MTG). 

Innehar 2 500 aktier1.


Henrik Kjaer Hansen

Henrik Kjaer Hansen

Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2018

BSc. Business Administration och MSc. Applied Economic & Finance från Handelshögskolan i Köpenhamn

Övriga uppdrag:

Senior Director, Principal Investments, Novo Holdings A/S. Styrelseledamot i Xellia Pharmaceuticals.

Tidigare uppdrag: 

Innan anställningen på Novo Holdings A/S, arbetade Kjaer Hansen som Senior Vice President på Moelis & Co i London där han fokuserade på företagstransaktioner inom hälso- och sjukvårdssektorn. Andra tidigare anställningar inkluderar Deutsche Bank och ABN AMRO, båda i London.

Innehar inga aktier i Orexo1. 


David Colpman

David Colpman

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2015.

Receptarie.

Övriga uppdrag:

Chef för Colpman Consulting Ltd. sedan 2014 och medlem av Royal Pharmaceutical Society, Storbritannien. Styrelse­ ledamot HRA Pharma och Forendo Pharma Ltd.

Tidigare uppdrag:

Chef för Business Development, 2012–2014, och Senior Vice President för Business Development på Shire plc., 1999–2012. Olika positioner inom affärs-­ och kommersiell utveckling på Glaxo Wellcome, Novo Nordisk och Boots Pharmaceuticals.

Innehar 4 379 aktier1.


 Kirsten Detrick

Kirsten Detrick

Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2016

MBA.

Övriga uppdrag:

VD Takeda Austria GmbH och Takeda Osteuropa Holding, sedan juli, 2016.

Tidigare uppdrag:

vVD Global Marketing, Therapeutic Area Commercial Lead-GI, Takeda Pharmaceuticals. Ledande positioner inom marknadsföring och försäljning inom Amgen Inc, både i USA och globalt, 2004–2013, olika positioner inom marknadsföring och försäljning på Bristol-Myers Squibb, 1991–2004. Tidigare styrelseledamot i Southern California Biomedical Council och medlem i Healthcare Businesswomen’s Association.

Innehar 1 500 amerikanska depårätter, listade i USD1.


Mary Pat Christie

Mary Pat Christie

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2019

MBA.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Hackensack Meridian Health’s Carrier Clinic och Restaurant Technologies. 

Tidigare uppdrag:

VD för Angelo Gordon & Co., med fokus på affärsutveckling av nya fondstrategier och nya strategiska allianser. Dessförinnan arbetade Christie på Cantor Fitzgerald som institutionell försäljare och var en av de ursprungliga delägarna i Seaport Group. Christie har också grundat Mendham Capital Management. Hon har även innehaft olika ledande befattningar inom JP Morgan, Donaldson, Lufkin & Jenrette och Fleet Bank.

Innehar 1 150 amerikanska depårätter, listade i USD1.


Fred George Wilkinson

Fred George Wilkinson

Styrelseledamot

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2019

MBA., B.Sc. Pharmacy

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Alter Pharma Group

Tidigare uppdrag:

Har arbetat som VD och koncernchef på Impax Laboratories, Inc. från 2014 till december 2016. Wilkinson var även affärsområdeschef för särläkemedel på Watson Pharmaceuticals, Inc., (numera Allergan) mellan 2009 och 2014. Andra ledande befattningar inkluderar bland annat koncernchef för Duramed Pharmaceuticals, Inc., och olika befattningar inom Sandoz Pharmaceutical Corp. Har tidigare också suttit i styrelsen för i Impax Laboratories, Inc., Columbia Laboratories, Inc., Moksha8 Pharmaceuticals, Inc. och Somerset Pharmaceuticals, Inc. 

Innehar 2 100 amerikanska depårätter, listade i USD1.

1 Per den 30 juni 2021


Nikolaj Sørensen

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef

Född 1972. VD och koncernchef sedan 2013, anställd sedan 2011.

Civilekonom och M.Sc., Handels­högskolan i Köpenhamn, Danmark.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Bioservo Technologies AB och Moberg Pharma AB.

Tidigare uppdrag:

Seniora ledande positioner på Pfizer Inc. med fokus på kommersialisering i Europa, och styrelseordförande och VD i Pfizer AB. Dessförinnan arbetade Nikolaj Sørensen som manage­mentkonsult på Boston Consulting Group (BCG) där han ledde flera projekt inom M&A, kommersiell transformering och Turn­-arounds.

Innehar 88 865 aktier och optio­ner/aktietilldelning berättigande till teckning av 192 960 aktier1.


Robert A. DeLuca

Robert A. DeLuca

VD Orexo US Inc.

Född 1961. Verkställande direktör för Orexo US Inc. sedan 2013.

Apotekare

Övriga uppdrag:

Medlem i St. John’s College of Pharmacy Dean’s Advisory Board, American Society of Addiction Medicine, Academy of Academy of Managed Care Pharmacy, American Pharmacists Association och New Jersey Pharmacists Association.

Tidigare uppdrag:

Gedigen erfa­renhet från etablering av kommer­siell läkemedelsverksamhet i USA, med bakgrund från Market Access, marknadsföring och försäljning från flertalet ledande positioner på multinationella läkemedelsbolag såsom Sanofi­Aventis, SheringPlough, Berlex, Pharmacia och senast som Chief Commercial Officer på Archimedes Pharmaceuticals.

Innehar 8 568 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 99 854 aktier1.


Dennis Urbaniak

Dennis Urbaniak

EVP Digital Therapeutics

Född. 1969. EVP Digital Therapeutics sedan 2019.

Monmouth University, USA, BS Business Administration/Marketing/English.

Andra uppdrag:

Medlem av HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)

Tidigare tjänster:

Chief Digital Officer, Havas Health & You, Chief Executive Officer, Havas Health Plus.  Före Havas Health & You, Managing Director Accenture Digital Life Sciences Analytics och Janssen Client Account Lead.  Före Accenture, tjugo år vid Sanofi i olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring.

Tidigare erfarenhet som styrelsemedlem och styrelseordförande för Diabetes Hands Foundation, Executive Council Chairman för Center for Healthcare Innovation samt Executive Advisor vid Monmouth University School of Science.

Innehar 10 000 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 98 500 aktier1. 


Michael Sumner

Michael Sumner

Chief Medical Officer

Född 1965. Chief Medical Officer sedan 2013.

MB BS, MRCP (UK), MBA.

Övriga uppdrag:

Scientific Advisory Board FirstString Research Inc.

Tidigare uppdrag:

Omfattande erfarenhet från läkemedelsindu­strin från bolagen Novartis Pharmaceuticals, Aventis Behring, Novo Nordisk och innan Sumner började på Orexo hade han en position som chef för Clinical and Medical Affairs på Shire.

Innehar 29 120 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 75 866 aktier1.


Joseph DeFeo

Joseph DeFeo

EVP och Chief Financial Officer

EVP och Chief Financial Officer sedan 2018, anställd sedan 2013.

Magisterexamen i redovisning från Clarion University, USA, och en MBA i finans från St. Joseph’s Uni­versity, USA

Tidigare uppdrag:

Joseph DeFeo har sedan 2013 varit Head of Finance och Head of Strategic Operations på Orexos dotterbolag i USA. Innan Joseph DeFeo började på Orexo innehade han flera seniora positioner inom finans.

Bland annat har han arbetat med att etablera en amerikansk verk­samhet för ett stort italienskt läke­medelsbolag. Joseph DeFeo har också varit Head of International Treasury och Head of Finance för den kommersiella verksamheten, på två stora amerikanska läkemedelsbolag.

Innehar 4 969 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 98 200 aktier1.


Cecilia Coupland

Cecilia Coupland

VP and Head of Operations

Född 1976. VP och Head of Operations sedan 2019, anställd sedan 2006.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag:

Head of Supply Chain & Planning på Orexo AB sedan 2014 och tidigare omfat­tande erfarenhet av global läkemedelstillverkning och varuförsörjning, liksom av läkemedels­ utveckling och projektledning från olika nyckelpositioner inom AstraZeneca och Orexo AB.

Innehar 4 419 aktier och optioner/aktietilldelning berättigande till teckning av 70 496 aktier1.


Robert Rönn

Robert Rönn

VP and Head of R&D

Född 1976. VP and Head of R&D sedan 2019, anställd sedan 2007.

Civilingenjörsexamen i kemiteknik och Filosofie doktorsexamen i medicinsk kemi, Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag:

Head of Pharmaceutical & IP på Orexo AB sedan 2016 och innan det omfattande erfarenhet av läkeme­delsutveckling och patenträtt från olika nyckelpositioner på Biolipox AB och Orexo AB.

Innehar 2 805 aktier och optioner/ aktietilldelning berättigande till teckning av 70 496 aktier1.

Per den 30 juni 2021