Ambitiös väg för långsiktig tillväxt

Orexo har utvecklats från ett FoU bolag till ett lönsamt fullt integrerat specialistläkemedelsbolag med egen kommersiell verksamhet i USA. Från en stark operationell och finansiell plattform siktar bolaget på att bli en globalt erkänd ledare inom behandling av opioidmissbruk och beroende. För att nå dit ska den kommersiella verksamheten utökas ytterligare genom fokus på affärsutveckling, M&A och lansering av egenutvecklade läkemedel och digitala behandlingar.

Mål och Strategier 2020 och framåt

1. Utöka portföljen av kommersiella produkter som ska marknadsföras av våra amerikanska affärssegment US Pharma och Digitala behandlingar

2. Bibehålla ZUBSOLVs vinstbidrag och se till att det är stabilt och växer över tiden

3. Etablera ett nytt intäktsgenererande affärsområde inom Digitala behandlingar och ha tre intäktsgenererande produkter på marknaden 2021

4. Lansera OX124, räddningsmedicin mot överdos, i USA under 2023