Ambitiös väg för långsiktig tillväxt

Orexo har utvecklats från ett FoU bolag till ett lönsamt fullt integrerat specialistläkemedelsbolag med egen kommersiell verksamhet i USA. Från en stark operationell och finansiell plattform siktar bolaget på att bli en globalt erkänd ledare inom behandling av opioidmissbruk och beroende. För att nå dit ska den kommersiella verksamheten utökas ytterligare genom fokus på affärsutveckling, M&A och lansering av egenutvecklade läkemedel och digitala behandlingar.

Mål och Strategier 2020 och framåt

1. Bredda portföljen av kommersiella produkter vilka ska bäras ut av vår organisation i USA

2. Bibehålla Orexo US lönsamhet och EBIT bidrag

3. Etablera ett nytt intäktsgenererande affärsområde inom digitala behandlingar och lansera den första nya produkten 2020

4. Lansera en ny produkt från vår läkemedelspipeline inom de kommande två åren