Strategisk plan för att bygga ett bredare och starkare Orexo

Strategin för långsiktig tillväxt bottnar i att maximera nyttan av den starka kommersiella positionen på den amerikanska marknaden. Orexos ledande läkemedel, ZUBSOLV®, som är en viktig kassagenerator, har banat väg för investeringar i nya läkemedelskandidater och i evidensbaserade digitala terapier med målet att bygga ett bredare och starkare bolag.

Strategiska prioriteringar

1. Utöka portföljen av kommersiella produkter som ska marknadsföras av affärsområdena US Pharma och Digitala Behandlingar

2. Behålla vinstbidraget för ZUBSOLV® och se till att det är stabilt och växer över tid

3. Etablera ett nytt lönsamt affärsområde inom digitala behandlingar och bygga en plattform för tillväxt.

4. Stärka pipeline inom läkemedel, vilket leds av OX124, ett akutläkemedel vid opioidöverdoser, och den nya amorphOX™-plattformen