Vi förbättrar människors liv med innovativa behandlingslösningar

 

Senaste nyheterna

17 APRIL, 2024
Förstärkt patentskydd för OX640 i USA

2 APRIL, 2024
Villkor uppfyllt för tidigare inlösen av nuvarande obligation

28 MARS, 2024
Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Årsstämma den 26 april

Våra aktieägare välkomnas att delta i årsstämman för 2024 den 26 april kl 16. Ta del av kallelsen och relaterade dokument under Bolagsstyrning - Årsstämma

ESG hållbara investeringar

Ta del av alla dokument i samband med refinansiering av befintlig obligation - Mars 2024

Läs mer

 

 

Ett läkemedelsbolag i kommersiell fas med tre intäktsgenererande läkemedelsprodukter

 

 

En utvecklingspipeline som möter stora medicinska behov

 

 

AmorphOX® - en ny världsledande nasal formuleringsteknologi banar väg för en ny våg av produkter

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport kv 4 2023 inkl. Bokslutskommuniké

 

För att läsa alla NYHETER gå till Media i huvudmenyn

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

639 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2023 - kv 4 2023

EBITDA koncernen

-32 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2023 - kv 4 2023

EBIT US Pharma segment

283 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2023 - kv 4 2023

Kassaposition

171 MSEK
Kv 4 2023
För att läsa alla NYHETER gå till Media i huvudmenyn