Vi förbättrar människors liv med innovativa behandlingslösningar

 

Senaste nyheterna

10 MAJ, 2024
Orexo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sociala obligationer vid Nasdaq Stockholm

ESG hållbara investeringar

Ta del av alla dokument i samband med refinansiering av befintlig obligation - Mars 2024

Läs mer

 

 

Ett läkemedelsbolag i kommersiell fas med tre intäktsgenererande läkemedelsprodukter

 

 

En utvecklingspipeline som möter stora medicinska behov

 

 

AmorphOX® - en ny världsledande nasal formuleringsteknologi banar väg för en ny våg av produkter

För att läsa alla NYHETER gå till Media i huvudmenyn

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

619 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2023 - kv 1 2024

EBITDA koncernen

24 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2023 - kv 1 2024

EBIT US Commercial segment

146 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2023 - kv 1 2024

Kassaposition

198 MSEK
Kv 1 2024

Nyhetsflöde

Regulatoriska pressmeddelanden

För att läsa alla NYHETER gå till Media i huvudmenyn