Förbättrar livet för människor som lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdomar


Vad vi gör

Läkemedel

Läkemedel

Kommersialiserar och utvecklar läkemedel som riktar sig mot stora identifierade behov

Digitala Behandlingar

Digitala Behandlingar

Produktportfölj med vetenskapligt beprövade digitala terapier

Mental ohälsa & beroendesjukdomar

Mental ohälsa & beroendesjukdomar

Fokuserar på områden med stort mänskligt lidande och samhällspåverkan.

MODIA™ - vår digitala terapi för opioidberoende

  • används tillsammans med läkemedel
  • 6 månaders behandling
  • bottnar i kognitiv beteendeterapi
  • tillgänglig 24/7
  • pågående klinisk test på upp till 400 patienter

Mest lästa nyheterna

2 DECEMBER, 2021
Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel baserat på nya amorphOX™ plattformen

26 NOVEMBER, 2021
Orexo informerar om sin nya egenutvecklade plattform för läkemedelsformulering – amorphOX™

16 NOVEMBER, 2021
Positivt resultat i registreringsgrundande studie för OX124

Orexo social 

2 december 2021

According to Reports and Data the epinephrine (more commonly known as adrenaline) market size today exceed USD 2 bi… https://t.co/cOt51tdBF6

2 december 2021

NEWS: Orexo to develop a nasal adrenaline medication based on the amorphOX platform. Adrenaline is commonly used fo… https://t.co/EVN5iCbIm5

1 december 2021

Our CEO Nikolaj Sørensen in @Redeye_ "Hot Seat". A fireside chat focusing on the company´s digital therapeutic vent… https://t.co/hB4pEVn7Jb

Vår historia

Stark historia som banar väg för framtida utveckling. Läs om våra viktigaste milstolpar sedan Orexo grundades i Uppsala 1995.

Nyhetsflöde

Regulatoriska pressmeddelanden

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen 

580 MSEK

 LTM1

EBITDA koncernen

-112 MSEK

 LTM1

EBIT US Pharma segmentet

301 MSEK

 LTM1

Kassaposition

588 MSEK

 Kv 3 2021

1 Last Twelve Months, kv 4 2020 - kv 3 2021. För mer information om finansiell utveckling Länk