Vi förbättrar människors liv med innovativa behandlingslösningar

 

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport kv 4 2023 inkl. Bokslutskommuniké

 

 

 

Ett läkemedelsbolag i kommersiell fas med tre intäktsgenererande läkemedelsprodukter

 

 

En utvecklingspipeline som möter stora medicinska behov

 

 

AmorphOX® - en ny världsledande nasal formuleringsteknologi banar väg för en ny våg av produkter

Mest lästa nyheterna

12 FEBRUARI, 2024
Orexo tillsammans med Sobi avancerar förstudie med AmorphOX

8 FEBRUARI, 2024
Delårsrapport kv 4 2023 inkl. Bokslutskommuniké

6 FEBRUARI, 2024
Studieresultat för OX640 presenteras av Dr Anne K Ellis vid den en årliga AAAAI konferensen i DC, den 23-26 februari

För att läsa alla NYHETER gå till Media i huvudmenyn

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

639 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2023 - kv 4 2023

EBITDA koncernen

-33 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2023 - kv 4 2023

EBIT US Pharma segment

283 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2023 - kv 4 2023

Kassaposition

171 MSEK
Kv 4 2023

Nyhetsflöde

Regulatoriska pressmeddelanden

För att läsa alla NYHETER gå till Media i huvudmenyn