Orexo avslutar återköpsprogram

Uppsala – 6 april, 2020. Orexo AB (publ) har avslutat det återköpsprogram av egna stamaktier som kommunicerades den 17 februari 2020. Sammanlagt har 500 000 stamaktier, motsvarande cirka 1,4 procent av bolagets utgivna stamaktier, återköpts inom ramen för återköpsprogrammet till ett totalt inköpspris om SEK 27,2 miljoner.

Syftet med återköpsprogrammet var att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Det maximala antalet återköpta stamaktier inom programmet har nu uppnåtts och programmet har därför avslutats.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ.)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef   

Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com          

Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.För mer information om Orexo och kapitalmarknadsdagen, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter (#OrexoCMD20), @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020, kl 8.00 CET.