Eventets namn Sachs Annual Biotech in Europe Forum
Datum 25-26 september 2019
Presentations tid 15:30 den 25:e, Track D, Rum Darwin
Adress Congress Center Basel, schweiz
Presentatör från Orexo VD Nikolaj Sørensen
Övriga deltagare från Orexo  
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -