Presentation delårsrapport kv 4 2022 inkl. bokslutskommuniké kl 14

26 januari 2023

VD Nikolaj Sørensen, och CFO Fredrik Järrsten presenterar den senaste utvecklingen och håller en Q&A.

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003429

Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet. 

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q4-2022

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter/Presentationer