Som tidigare kommunicerats publiceras delårsrapporten för tredje kvartalet, torsdagen den 2 november kl 8. Samma dag, kl 14, inbjuds analytiker, investerare, och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, och CFO Fredrik Järrsten presenterar den senaste utvecklingen och håller en Q&A.

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001503
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet. 

För att delta via webcast: https://ir.financialhearings.com/orexo-q3-2023

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter/Presentationer. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com