Eventets namn Nordea Life Science & Medtech Seminar
Datum 2019-03-04
Presentations tid 12:00
Adress Smålandsgatan 15-17, Stockholm
Presentatör från Orexo Nikolaj Sørensen, CEO
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -