Orexo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sociala obligationer vid Nasdaq Stockholm

Uppsala, Sverige – 10 maj 2024. Orexo AB (publ), (“Orexo” eller “Bolaget”) (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) emitterade den 28 mars 2024 seniora säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta om 500 miljoner kronor med en löptid om fyra år (”Obligationerna”). 

Enligt obligationsvillkoren har Orexo åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.orexo.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 14 maj 2024.

För ytterligare information kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

Fredrik Järrsten, EVP and CFO

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: +46 (0)18 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

 

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2024 kl. 13.30.