Orexo förstärker patentskyddet i USA för OX640, ett pulverbaserat nasalt adrenalinläkemedel

Uppsala - 17 april, 2024 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att United States Patent and Trademark Office (USPTO) beviljat ytterligare ett amerikanskt patent specifikt för OX640, Orexos pulverbaserade adrenalinläkemedel med nasal administrering som bygger på formuleringsplattformen AmorphOX®.

 

I augusti 2023 beviljade USPTO det första patentet för OX640 i USA, vilket skyddar produkten fram till maj 2041. Det nyligen beviljade patentet, US Patent No. 11,957,647, utökar och förlänger patentskyddet fram till november 2042. Orexo har lämnat in ett stort antal patentansökningar runt om i världen, och förväntar sig att kontinuerligt stärka den globala patentportföljen för OX640.

 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, kommenterar: "Det gläder mig att USPTO ännu en gång bekräftat det unika i OX640 och AmorphOX-teknologin. Patentet är det åttonde i raden av patent som baseras på vår teknologi, vilket understryker dess unika karaktär och värde. Samtidigt fortsätter vi att bredda användningsområdena för AmorphOX genom att testa teknologin med nya substanser, vilket förväntas leda till fler patent. Det förstärkta patentskyddet skapar ytterligare långsiktigt värde för OX640 och ökar attraktiviteten bland potentiella partners för kommersialisering på den amerikanska marknaden."

 

För ytterligare information kontakta:
 

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

Email: ir@orexo.com

 

Email: ir@orexo.com

 

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.

 

Om AmorphOX®

Orexos egenutvecklade formuleringsplattform amorphOX® är ett pulver bestående av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedel, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra ingredienser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet liksom snabb upplösning. Teknologin fungerar för ett brett spektrum av aktiva ingredienser och har validerats i flera kliniska prövningar i människa och demonstrerat snabb och omfattande exponering av läkemedlet.

 

Om OX640

OX640 är baserat på AmorphOX och har med sin pulverbaserade teknologi visat kemisk och fysikalisk stabilitet. Utöver att ge allergiska patienter ett bekvämare nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer kan en adrenalinprodukt med flexibilitet kring hantering och lagring ge betydande fördelar för patienter och sjukvårdssystem världen över.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 kl. 8 CET