Orexo meddelar att villkoret för förtida inlösen av sina befintliga obligationer har uppfyllts

Uppsala – 2 april 2024. Orexo AB (publ), (“Orexo” eller “Bolaget”) (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelade den 13 mars 2024 att Bolaget avser att i förtid lösa in Bolagets befintliga seniora icke säkerställda obligationer med förfall i februari 2025 (ISIN: SE0015193958) (de ”Befintliga Obligationerna”).

Förtida inlösen var villkorat av att likviddagen för Bolagets emission av nya seniora säkerställda sociala obligationer med en löptid om fyra år har inträffat, vilken beskrivs närmare i Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2024. Detta villkor har uppfyllts och förtida inlösen är därmed inte längre villkorat. Förtida inlösen kommer således att ske den 11 april 2024 och inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 4 april 2024 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden.

För ytterligare information kring förtida inlösen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2024 och meddelandet om förtida inlösen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

Fredrik Järrsten, EVP and CFO

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

 

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2024 kl. 13.15 CET.