Orexo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Uppsala - 28 mars, 2024 – Orexo:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats och kan laddas ner på bolagets hemsida, www.orexo.se, där den också finns tillgänglig i enlighet med European Single Electronic Format (ESEF). En PDF av rapporten bifogas detta pressmeddelande.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, kommenterar: ”Under 2023 fortsatte vi på vår väg att göra skillnad för patienter med opioidberoende. Jag är särskilt nöjd med inlämningen av registreringsansökan till FDA för OX124, ett högdosläkemedel vid opioidöverdos. Dessutom såg vi en återhämtning i vår finansiella utveckling, vilket uppmuntrar oss att sikta på att återgå till EBITDA-lönsamhet redan 2024. Att stå på en starkare finansiell grund ger oss medvind när vi närmar oss USA-lansering av OX124 och för att vår förstklassiga formuleringsplattform AmorphOX® ska nå sin fulla potential.”

Sedan 2017 stöder Orexo FN Global Compact:s principer och mål för en hållbar utveckling för människor och samhällen. Orexo:s ambitiösa hållbarhetsarbete tillsammans med bolagets insatser för att bekämpa opioidkrisen i USA lade nyligen grunden för etablering av ett socialt finansieringsramverk och emittering av en ny social obligation den 13 mars 2024. Den nya obligationen säkerställer refinansiering av den utestående obligationen.  

En fördjupad redogörelse av Orexo:s hållbarhetsarbete görs på sidorna 34-50 i års- och hållbarhetsredovisningen.

 

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

 

 


Om Orexo
Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.


Denna information är information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 08.00 CET.