Orexo stärker sitt hållbarhetsarbete genom att etablera ett socialt finansieringsramverk

Uppsala, 8 mars 2024. Orexo AB (publ), (“Orexo” eller “Bolaget”) (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att Bolaget har upprättat ett socialt finansieringsramverk daterad februari 2024 (det “Sociala Ramverket”), vilket möjliggör för Orexo att emittera sociala obligationer och eventuellt ta upp sociala lån, samt andra typer av skuldförbindelser (gemensamt benämnda “Sociala Finansieringsinstrument”). Likviden från varje Socialt Finansieringsinstrument kommer att användas för att finansiera och refinansiera, helt eller delvis, framtida projekt som syftar till att förbättra tillgången till hälsovårdstjänster för behandling av substansberoende och andra närliggande mentala hälsoproblem, vilka förväntas ge positiva sociala effekter.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo, säger:Det Sociala Ramverket är resultatet av flera års systematiskt och genomtänkt hållbarhetsarbete och är fullt i linje med vår strategi att bidra till ett mer hållbart samhälle för alla. Kärnan i detta viktiga arbete är att förbättra livet för dem som lider av opioidberoende med banbrytande och holistiska behandlingslösningar. Det Sociala Ramverket gör det möjligt för oss att fortsätta investera i sociala projekt som fokuserar på en stigmatiserad och underbehandlad patientgrupp”.

Likviden från varje Socialt Finansieringsinstrument är i sin helhet avsedd för finansiering av projekt med positiv social påverkan och förväntas bidra till att främja följande av FNs hållbara utvecklingsmål och delmål, som ytterligare beskrivs i det Sociala Ramverket:
 

Emissionslikvidens användning FNs hållbara utvecklingsmål Globala målen - delmål

Tillgång till grundläggande tjänster

3. God hälsa och välbefinnande

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.                                          

Morningstar Sustainalytics (”Sustainalytics”) har genomfört en oberoende granskning av det Sociala Ramverket och konkluderat att det är i enlighet med ICMA:s (International Capital Market Association), 2023 års versioner av Social Bond Principles och 2023 års versioner av APLMA:s (Asia Pacific Loan Market Association), LMA:s (Loan Market Association), LSTA:s (Loan Syndications and Trading Association) Social Loan Principles (“Andrapartsutlåtandet”). Dessutom anser Sustainalytics att det Sociala Ramverket är trovärdigt, effektfullt och i linje med Bolagets övergripande hållbarhetsstrategi, och att användningskategorin för intäkter kommer att bidra till framsteg inom FN:s hållbara utvecklingsmål 3 – God hälsa och välbefinnande.

Det Social Finansieringsramverket och Andrapartsutlåtandet finns tillgängliga på Orexos webbplats under rubriken ESG Sustainable investing, och Orexo avser regelbundet rapportera om de underliggande socialt berättigade projekten som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank har agerat som struktureringsrådgivare i samband med etableringen av det Sociala Ramverket.

Som meddelades idag i ett separat pressmeddelande överväger Orexo att emittera nya säkerställda sociala obligationer i enlighet med det Sociala Ramverket.  

För ytterligare information kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Fredrik Järrsten, EVP and CFO

Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com


Om Orexo
Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.

Morningstar Sustainalytics, en globalt erkänd leverantör av ESG-forskning, betyg och data, utvärderade Orexos Sociala Finansieringsramverk och dess överensstämmelse med relevanta branschstandarder samt gav synpunkter på ramverkets robusthet och trovärdighet. I inget fall ska det Sociala Finansieringsramverket eller någon del därav tolkas som en del av erbjudandet, eller betraktas som ett erbjudande eller en annons för att köpa en säkerhet, en begäran om röster eller fullmakter, investeringsrådgivning, expertutlåtande eller negativ försäkran enligt tillämplig lagstiftning.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2024 kl. 8 CET