Orexo och Sobi avancerar förstudie med AmorphOX

  • Orexo och Sobi fördjupar samarbetet efter en framgångsrik explorativ förstudie med bolagets förstklassiga formuleringsplattform, AmorphOX®
  • Resultat från studien visade att biomolekylen behöll sin aktivitet efter formulering med AmorphOX
  • Orexo har lämnat in patentansökningar för formuleringar av biomolekyler med AmorphOX.

 

Uppsala - 12 februari 2024 - Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar idag att bolaget kommit överens med Swedish Orphan Biovitrum AB (publ.) (Sobi) att gå vidare med den framgångsrika explorativa förstudien som inleddes 2023. Studien utvärderade i första hand om biomolekylen kunde formuleras med AmorphOX med bibehållen aktivitet. Det fortsatta samarbetet kommer att utvärdera om teknologin kan tillföra unika egenskaper till en av Sobis biomolekyler.

 

Orexo har testat enzymer, peptider och proteiner med AmorphOX och sett bibehållen aktivitet och signifikant förbättrad stabilitet jämfört med andra formuleringar i ett brett spektrum av lagringstemperaturer. En viktig strategi för att utöka användningen av AmorphOX är att testa AmorphOX
i kombination med molekyler som kontrolleras av andra företag. Sobi är det andra företaget som går med på att fortsätta utveckla projektet efter den inledande explorativa förstudien.   

 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo, säger: "Sobi är ett ledande biofarmaceutiskt företag och vi är glada att se hur de unika egenskaperna hos AmorphOX framgångsrikt kan tillämpas på en av Sobis biomolekyler. Att utveckla samarbetet är ytterligare ett proof of concept för AmorphOX och med vår kombinerade expertis är jag säker på att vi kan lära oss mer om värdepotentialen för vår skalbara formuleringsplattform. Samarbetet är fortfarande i en tidig fas, men med ambitionen att fortsätta visa framgångsrik data har samarbetet potential att övergå i ett utvecklingsprogram för en ny och differentierad läkemedelsprodukt".

 

För ytterligare information kontakta:
 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

 

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com

 

 

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.

 

Om AmorphOX®

Orexos egenutvecklade formuleringsplattform AmorphOX är ett pulver bestående av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedel, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra ingredienser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet liksom snabb upplösning. Teknologin fungerar för ett brett spektrum av aktiva ingredienser och har validerats i flera kliniska prövningar i människa och demonstrerat snabb och omfattande exponering av läkemedlet.

 

Om Sobi

Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2023 uppgick till 22,1 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com och LinkedIn.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2024 kl. 8.