Orexos studieresultat för OX640 presenteras vid AAAAI:s Annual Meeting 2024 i Washington, DC, USA

  • OX640 är Orexos nasala adrenalinpulverprodukt för akut behandling av svåra allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, baserad på bolagets egenutvecklade formuleringsplattform, AmorphOX®

  • American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) är den största professionella medicinska organisationen i USA ägnad åt allergi/immunologi

  • AAAAI:s programkommitté valde ut OX640 för presentation vid sin ”late breaking oral abstract session”.

Uppsala 6 februari 2024 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar idag att bolagets nasala adrenalinpulverprodukt OX640 kommer att presenteras vid American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, AAAAIs, årliga möte. Presentationen, med titeln Bioavailability and Stability of an Epinephrine Nasal Powder Formulation for Treatment of Anaphylaxis, valdes ut av AAAAI:s programkommitté för presentation vid ”Late Breaking Oral Abstract Session”1, 2. Orexos rådgivare Dr Anne K Ellis, Professor och Chair of the Division of Allergy & Immunology vid Department of Medicine at Queen’s University (Kingston, Ontario, CA) kommer att hålla presentationen för Orexos räkning. AAAAI:s årliga möte äger rum i Washington, DC, USA, den 23–26 februari 2024.

OX640 är Orexos nasala adrenalinpulverprodukt för akut behandling av svåra allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi. Produkten är baserad på den egenutvecklade formuleringsplattformen AmorphOX som ger snabb och omfattande systemisk läkemedelsabsorption efter nasal administrering samt utmärkt fysikalisk och kemisk stabilitet. Tack vare sina unika egenskaper har OX640 potential att erbjuda allergiska patienter ett nålfritt, bekvämt och snabbverkande akutläkemedel som dessutom har lång hållbarhet och flexibel förvaring, både i varma och kalla temperaturer.

Dr. Ellis är en högt ansedd expert inom allergiområdet och har en omfattande meritlista inom forskning kring anafylaxi och allergisk rinit.

Robert Rönn, SVP & Head of R&D kommenterar: "Vi är hedrade över att AAAAI:s programkommitté valde ut OX640 för presentation vid denna högprofilerade Late Breaking Oral Abstract Session. Detta bekräftar det unika med vår produkt där vi har kunnat utveckla ett nålfritt alternativ för allergiska patienter som ger både snabb effekt och överlägsna stabilitetsegenskaper".

För ytterligare information kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

 

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com

 

Om Orexo
Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2022 till SEK 624 miljoner och antal anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.

Om AmorphOX
Orexos egenutvecklade formuleringsplattform AmorphOX är ett pulver bestående av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedel, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra ingredienser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet liksom snabb upplösning. Teknologin fungerar för ett brett spektrum av aktiva ingredienser och har validerats i flera kliniska prövningar i människa och demonstrerat snabb och omfattande exponering av läkemedlet.

Om AAAAI
AAAAI är den ledande medlemsorganisationen för mer än 7100 allergologer, astmaspecialister, kliniska immunologer, allierad vårdpersonal och andra med ett särskilt intresse för forskning och behandling av allergiska och immunologiska sjukdomar. AAAAI grundades 1943 och har mer än 7100 medlemmar i USA, Kanada och 72 andra länder och är den bästa resursen för patienter som lever med allergier, astma och immunbristsjukdomar.

1 Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 153, Issue 2, AB367
2 https://www.aaaai.org/about/news/news/2024/epinephrine 

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2023 kl. 8