Inbjudan till presentation av Orexos bokslutskommuniké 2023

Uppsala, 30 januari, 2024 – Som tidigare kommunicerats publiceras bokslutskommunikén för 2023, med fokus på utvecklingen i fjärde kvartalet, torsdagen den 8 februari kl 8.

Samma dag, kl 14, inbjuds analytiker, investerare, och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, och CFO Fredrik Järrsten presenterar den senaste utvecklingen och håller en Q&A.

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001504

Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet. 

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q4-2023

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter/Presentationer.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo 
Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2022 till SEK 624 miljoner och antal anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.