Orexo senarelägger publicering av årsredovisning

Uppsala - 15 mars, 2023 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar idag att beslut fattats om att flytta fram publiceringen av årsredovisningen för 2022 till den 28 mars, 2023. Tidigare kommunicerat datum var 24 mars, 2023. Anledningen är förlängd tid för granskning av den elektroniska finansiella rapporteringen, ESEF.

 

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

 

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2022 uppgick till SEK 624 miljoner och antalet anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2023, kl 18.00