Inbjudan till presentation av Orexos delårsrapport kv 4 2022 inkl. bokslutskommuniké

Uppsala, 18 januari, 2023 – Som tidigare kommunicerats publiceras bokslutskommunikén, med fokus på utvecklingen i fjärde kvartalet, torsdagen den 26 januari kl 8.

Samma dag, kl 14, inbjuds analytiker, investerare, och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, och CFO Fredrik Järrsten presenterar den senaste utvecklingen och håller en Q&A.

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003429

Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet. 

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q4-2022

Innan presentationen börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på hemsidan under Investerare/Rapporter, Presentationer 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo 

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området sjukdomar som är relaterat till läkemedels- och drogmissbruk samt psykisk ohälsa. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 m och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube