Orexo erhåller en delmålsbetalning på USD 2,5 miljoner från AstraZeneca till följd av att OX-CLI går in i klinisk fas

Uppsala – 2 juni, 2017 – Orexo AB (publ) meddelar idag att OX-CLI projektet avancerar in i klinisk fas 1 vilket utlöser en delmålsbetalning uppgående till USD 2,5 miljoner (ca SEK 23 miljoner) från AstraZeneca.  

OX-CLI är ett utvecklingsprogram inriktat på hämning av enzymet Leukotrien (LT) C4 syntas med syfte att utveckla ett nytt behandlingsalternativ för patienter med luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. AstraZeneca förvärvade substansen från Orexo i mars 2016 och ansvarar helt för dess utveckling. Ytterligare framtida delmålsbetalningar kan förväntas när OX-CLI uppfyller definierade utvecklingsmål och kommersiella mål. Utöver delmålsbetalningar kommer Orexo att erhålla en stegvis ensiffrig royalty på framtida nettointäkter från försäljningen av produkter baserade på projektet.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef på Orexo AB (publ), kommenterar: “Jag är mycket glad över framstegen som OX-CLI visar och att AstraZeneca tar det här viktiga projektet in i nästa fas. OX-CLI har potential att förbättra behandlingen av astma och KOL vilket skulle vara till hjälp för många patienter som lider av kroniska luftvägssjukdomar. Utvecklingen för OX-CLI ökar ytterligare bredden och det potentiella värdet i vår pipeline. Nyheten innebär att Orexo nu har en produkt registrerad för godkännande i Europa, två projekt i klinisk fas och därtill tre projekt i pre-klinisk fas”.

”Att flytta fram de vetenskapliga gränserna och i grunden förändra dagens behandlingsparadigm genom att rikta in sig på underliggande sjukdomsfaktorer och på så sätt förbättra behandlings-resultaten för patienter med astma, är en central del i AstraZenecas strategi för sjukdomar i andningsvägarna. AZD9898 skulle kunna erbjuda en ny individanpassad behandling för patienter vars astma drivs av förhöjda leukotriennivåer”, säger Marcus Schindler, Vice President, AstraZeneca’s Respiratory, Inflammation and Autoimmunity Innovative Medicines Unit.  

Delmålsbetalningen påverkar inte Orexos finansiella guidning för 2017 som tidigare kommunicerats.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
tel:   018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl 8.00 CET.